Ko ne bi poželio ovih pet ogromnih nagrada za neznatno dobro djelo

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko u toku dana sto puta kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir – Nema drugog boga osim Allaha, Jedinoga! On nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i zahvala i On sve može -, dobit će nagradu kao da je deset robova oslobodio, bit će mu upisano sto sevaba, a izbrisano stotinu grijeha, bit će zaštičen od šejtana i njegovog djelovanja sve do smrknuća i niko ne može doći sa nećim boljim osim onoga ko učini isto to djelo ili više od toga.
A ko u toku dana sto puta kaže: Subhanallahi ve bi hamdihi – Slava i zahvala pripadaju Allahu -, bit će mu pobrisani grijesi makar ih bilo poput morske pjene.” (Muslim)

Pročitajte još: Allahu dragi, ako osvanem tužan, učini da omrknem radostan

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić
Allahu dragi, ako zaspem tjeskoban i žalostan, probudi me u zadovoljstvu i olakšanju!
Ako osvanem tužan, učini da omrknem radostan!
Allahu dragi, ako budem u nekoj potrebi, onda ne dozvoli da budem prepušten ikome osim Tebi!
Allahu dragi, učini da ovaj dan bude u znaku pretvaranja loših djela u dobra djela,
učini da moje brige zamjeni radost, i da moji lijepi snovi i nadanja postanu stvarnost!
Allahu dragi, Ti si u Kur’anu objavio: ”Moja milost sve obuhvata”, pa, smiluj nam se se Gospodaru, i sačuvaj nas Tvoje kazne i Tvoje srdžbe!

Pročitajte još: Istigfar je zaštita od siromaštva i neplodnosti

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić
Čovjek se žalio Hasanu Basriju na sušnu i neplodnu godinu, a on mu je rekao: ”Čini mnogo istigfar (tj. traži mnogo oprost od Allaha).” Drugi mu se žalio na siromaštvo, pa mu je rekao: ”Čini mnogo istigfar.” Treći je tražio od Hasana Basrija da uputi dovu Allahu da mu podari dijete, a Hasan mu je rekao: ”Čini mnogo istigfar i dobit ćeš to što tražiš.” Četvrti mu se žalio na slab urod vočnjaka, pa mu je Hasan Basri rekao: ”Čini mnogo istigfar.” Slušao je sve to njegov prijatelj Rebia bin Sabih, pa mu je rekao: ”Ovi ljudi su ti se žalili na različita iskušenja i nedaće, a ti si im svima preporučio istigfar. Zašto si to učinio?” Hasan Basri je odgovorio: ”Ja im nisam ništa od sebe rekao. Allah dž.š. je u suri Nuh objavio: ”Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.” (Nuh, 10-12.)
Čovjek je rekao Hasanu Basriju: ”Zašto se mi ne stidimo Allaha? Učinimo grijeh, a onda tražimo oprost, pa opet učinimo grijeh i tražimo oprost, i tako redom.”
Hasan Basri mu je odgovorio: ”Šejtan bi mnogo volio da vas nadvlada taj osjećaj stida, pa da odustanete od istigfara. Zato nipošto i nikada ne ostavljajte istigfar (makoliko grijeha počinili).”

saff.ba