Ko kaže da je teško zaraditi Džennet?

Ako nas čak i pola hurme dobročinstva udaljava od vatre, ako sadaka ”gasi” srdžbu našeg Gospodara, ako će riječi: subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahil-azim, biti neizmjerno teške na vagi Sudnjega dana, ako abdest briše i sapire grijehe, ako se nagrada za jedno učinjeno dobro djelo uvećava do deset, pa čak i do sedamdeset puta, pa zašto onda neki ljudi misle da je Džennet tako daleko i da ga je teško zaraditi?!

Pročitajte još:Tajna uspješnog odgoja djece i njihovog dobročinstva prema roditeljima /Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Muslimanka u poznim godinama, upitana je: ”Šta je razlog da su sva tvoja djeca tako dobro i lijepo odgojena, da su vrlo uspješni u svom životu i da ti stalno čine dobročinstvo i pružaju podršku?”Starica je odgovorila: ”Nakon Allahove upute i Njegove neizmjerne dobrote, mislim da je glavni razlog taj što nikada nisam klanjala ni jedan dobrovoljni namaz (nafilu), a da na sedždi nisam učila ovu dovu: ”Allahummer-rzukni ve ijjahum ‘ilmen nafi’an, ve rizkan vasi’an, ve kalben haši’an ve ‘amelen salihan, verzukni birrehum, ve irdi anni ve anhum. – ”Moj Allahu, opskrbi mene i moju djecu korisnim znanjem, obilnom nafakom, bogobojaznim i poniznim srcem, dobrim djelima; opskrbi me njihovim dobročinstvom i budi zadovoljan sa mnom i sa njima.”Kad se spoje lijep odgoj djece i iskrena dova, obostrani uspjeh je, ako Bog da, zagarantovan.

Pročitajte još: Ko želi da mu dove budu uslišane, neka mnogo Allaha veliča i spominje / Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Musa, a.s., tražio je od Allaha sedmero u jednom momentu:– ”Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja;– olakšaj zadatak moj;– odriješi uzao sa jezika mog;– da bi razumjeli govor moj;– i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje Haruna, brata moga;– osnaži me njime;– i učini drūgom u zadatku mome.”Zatim je spomenuo razlog ovih zahtjeva:”Da bismo Te mnogo hvalili i da bismo Te mnogo spominjali.”A zatim je, u istom tom trenutku, stigao odgovor od Allaha:”Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa!”Molimo Allaha, da nas učini od onih koji će Ga mnogo hvaliti i mnogo spominjati, i čije dove će biti uslišane.

saff.ba