Kako se Muhammed, a.s., ponašao prema svojoj porodici?

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio uvijek vedar i nasmijan, takav je bio i prema svojim suprugama, bio je druževan, veselog lica, obveseljavao je porodicu i bio blag prema njima, bio je darežljiv, nasmijavao ih i šalio se sa njima, pomagao im je u kućnim poslovima, razgovarao sa njima, savjetovao ih i podučavao.Uzvišeni Allah kaže: ”S njima (ženama) lijepo živite!” (En-Nisa, 19.)
Ibn Kesir kaže da to znači lijepo s njima govorite i postupajte prema svojim mogućnostima i činite im ono što biste željeli da se vama čini, jer Allah Uzvišeni kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i obaveze na dobro.” (El-Bekare, 228.)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici!”

U Poslanikovom moralu bilo je da ima lijep odnos prema porodici, da je uvijek dobro raspoložen, da lijepo i nježno postupa prema svojoj porodici, da ih bez škrtarenja opskrbljuje, da razveseljava svoje žene – tako se nadmetao s Aišom u trčanju razveseljavajući je time.Svake noći sakupio bi svoje žene u kući u kojoj je stanovao, pa bi ponekad zajedno večerali, a zatim bi svaka išla u svoj stan. Kada bi klanjao jaciju, išao bi u svoj dom, malo se zabavio s porodicom prije nego pođe na spavanje, pa bi ih time oraspoložio. Allah uzvišeni kaže: ”Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor!” (El-Ahzab, 21.)Navest ćemo jedan slučaj iz bračnog života Allahovog Poslanika, sallallahu laejhi ve sellem, da bi lakše dočarali sliku atmosfere u poslaničkoj kući. Aiša, radijallahu anha, kaže: ”Došla sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, sa posudom hrane u kojoj je bilo jelo zvano el-harira. Stavila sam ga pred Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla Sevdi, radijallahu anha: ’Jedi.’ Odbila je to učiniti, jer nije htjela da jede moju hranu. ’Jedi, rekla sam joj u šali, ili ću ti njime namazati lice.’ Sevda ponovo odbi da to učini. Stavila sam ruku u posudu i namazala joj lice. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem se smijao, pa Sevdi reče: ’Namaži joj lice kao što je ona tebi namazala.’ Ona mi namaza lice, što nas sve iznova nasmija.” (Ahmed, hasen hadis)Svaki musliman koji kaže da vjeruje i voli Allaha treba da slijedi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u svemu pa i u ophođenju prema svojoj porodici, treba da bude vedar i nasmijan…

Za Akos.ba pripremio: Nedim Botić