KAKO JE ŠEJH AHMED DEEDAT PONIZIO ŠIJJE SA JEDNIM PITANJEM?

To se dogodilo u doba Šaha u Iranu. Tada je Šah pozvao sunijske i šijtske učenjake da vidi u čemu se to oni razilaze i da približi njihove stavove.

Skupila se sva ulema šijtska, a od sunijski učenjaka došao je samo jedan i to sa zakašnjenjem.

Ulazeći njima nosio je ispod ruke svoju obuću. Ugledavši ga tako upitaše ga šijtski učenjaci zbog čega nosi svoju obuću ispod ruke. On im reče da je čuo da su šije u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, krali obuću.

Šijtski učenjaci svi u jedan glas mu odgovoriše da u vrijeme Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nisu ni postajele Šije.

Reče im sunijski učenjak: “Dobro, onda smo završili raspravu. Odakle ste došli sa svojom vjerom?”

iloveislam.blogger.ba