KAKO JE PAS RASTRGAO KRŠĆANSKOG MISIONARA KOJI JE VRIJEĐAO MUHAMMEDA, S.A.V.S.

Hafiz Ibn Hadžer el-Askalani zabilježio je u svojoj knjizi Ed-Durer el-kāmine, sljedeću predaju:
Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić za saff.ba

”Kršćani su slali svoje najbolje misionare među Mongole nadajući se da će primiti kršćanstvo. Jedanput je visoka kršćanska delegacija prisustvovala svečanosti koja je upriličena zbog prelaska na kršćanstvo jednog uglednog Mongola.

Skupu se obratio jedan od kršćanskih misionara koji je vrijeđao Allahovog Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. U blizini je bio svezan lovački pas u vlasništvu jednog Mongola.

I kada je kršćanski misionar počeo vrijeđati Muhammeda, s.a.v.s., lovački pas se uznemirio, zatim je zalajao i skočio na kršćanskog misionara, tako da su ga prisutni ljudi jedva spasili.

Zatim su ga Mongoli upitali: ‘Je li te pas napao zbog vrijeđanja Muhammeda?’ Kršćanski misionar je odgovorio: ‘Ne, nikako! Ovaj pas je jako plemenit, već je vidio kako sam pružio ruku prema njemu, pa je pomislio da ću ga udariti.”

Nakon toga je nastavio da vrijeđa i proklinje Muhammeda, s.a.v.s. A onda se pas uspio otrgnuti sa lanca i skočio je na kršćanskog misionara uhvativši ga zubima za vrat, i nije ga pustio dok ga nije zadavio. Zbog tog događaja, četrdeset hiljada Mongola je primilo islam.”’ (Ibn Hadžer el-Askalani, Ed-Durer el-kāmine, III/202.)