Kako iskoristiti predstojeću zimu: Zima hladan plijen pobožnjaka

Snijeg i predstojeću zimu koja nas neminovno očekuje, ne bismo trebali doživljavati kao kakav bauk ili period sa kojim dolazi dosada, neraspoloženje i sveopći neaktivizam. Naime, ovo je period koji muslimani, a posebno oni mlađi, mogu itekako korisno i pametno iskoristiti.Prenosi se je Omer, r.a., rekao: ”Zima je plijen pobožnjaka”, dočim bi Ibn Mesud često govorio: ”Dobro došla, zimo, u tebi se spuštaju blagoslovi: noći koje su duge za klanjanje noćnog namaza i dani koji su kratki za post.”Kako bi to zima mogla biti plijen pobožnjaka? Pa upravo onako kako to pojašnjava Abdullah sin Mesudov: plijen u kojem će vjernik steći mnoštvo sevaba zbog svog posta i noćnog namaza.Zimski dani, a posebno zimske noći velika su prilika svakom od nas, ponaosob, da uradimo mnoštvo dobročinstava, na razne načine.Ovom prilikom navešćemo samo neke od njih:

1.) Zbog kratkoće zimskih dana pojačati svoj ibadet posta, znajući da je Uzvišeni rekao: ”Post je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem!”2.) Klanjati što više noćnog namaza, jer je Poslanik Muhammed, a.s., rekao da je najbolji namaz mimo farz, upravo noćni namaz.3.) Učiti što više Kur’ana napamet i izučavati njegove propise i upute. Duge zimske noći prilika su da obnovimo broj kur’anskih sura koje znamo, te da usput naučimo i nekoliko novih. Uz ponavljanje i memorisanje Kur’ana, bilo bi jako lijepo i svoje znanje o Kur’anu proširiti nekom dobrom knjigom iz tefsira.4.) Pojačati broj naših dova, posebno onih u zadnjoj trećini noći. Dove upućujemo uglavnom na svom jeziku, mada bi bilo pohvalno naučiti i određeni broj kur’anskih i hadiskih dova, koje možemo naći u Zbirci izabranih dova od rahm. Mehmeda Handžića, te u svima dostupnoj zbirci ”Hisnul-muslim.”5.) U svom džematu zajedno sa svojim imamom pokrenuti halke hadisa, akaida i fikha, kako bi imali prilike što više biti u ibadetu zajedničkog zikrullaha, jer je sijelo i druženje na kojem se govori o Allahovoj vjeri i tumače se njeni propisi, najbolji oblik zajedničkog zikrullaha na koji potiče i Kur’an i poslanikov sunnet. Ovim se pruža prilika većem broju naših muslimana da se kroz ove halke i druženja zbliže jedni sa drugima, te da se poduče propisima vjere sa kojima eventualno ranije nisu bili upoznati.6.) Napraviti kraći kurs računara i stranih jezika, kako bi se što više ljudi moglo okoristiti istima. Čak šta više, kako bi sve bilo produktivnije, jednostavnije i lakše, odmah nakon zajedničkog namaza u džematu /akšama ili jacije / , te pomenute halke, moglo bi se pristupiti izvođenju časova informatike ili stranih jezika. I rad na računaru, kao i poznavanje stranih jezika, veoma su bitni faktori za naše današnje vrijeme, pa zašto ne iskoristiti duge zimske noći u ovim korisnim i hajirli druženjima. Ljepše je i korisnije dio noći provesti na namazu, halkama i učenju nečeg novog i poučnog, negoli kraj TV ekrana ili na facebooku.

Pohvalno bi bilo, pored navedenog, u svojim mjestima organizirati i sijela na kojima bi se ljudi podučavali kur’anskom pismu i sufari, jer je poznavanje kur’anskog pisma veoma bitna stvar za svakog muslimana.Ovo je samo nekoliko kratkih preporuka, a broj naših korisnih poslova i zimskih aktivnosti može i treba biti puno veći.Iskoristimo predstojeću zimu i svoje slobodno vrijeme / mimo posla, škole ili fakulteta / u korisnim aktivnostima koje će nas činiti radosnim, zadovoljnim i sretnim, kako na ovom tako i na budućem vječnom svijetu.A noćni namaz, post, druženje, podučavanje drugih i lično učenje, svakako da jesu vidovi dobročinstva zbog kojih možemo i trebamo biti i sretni i ponosni. I na sebe i na one koji sa nama u svemu tome učestvuju.Ovaj kraći sadržaj završiću sa jednim meni posebno dragim stihom:”Snijeg je donio sreću, zimu najviše volim , neka je, neka je, neka ne prestaje, u ljubavi neka gori!”Ljubavi prema Uzvišenom Allahu, Njegovom Poslaniku, te ljubavi prema ostalim muslimanima i ljudima uopće!

Za Akos.bA piše: Admir Iković