Kada ljudi počnu gomilati zlato i sebro, vi se okitite sljedećim riječima:

ŠTA JE VRIJEDNIJE OD ZLATA I SREBRA?

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Šeddad ibn Evs radijallahu anhu:

“ Kada ljudi počnu gomilati zlato i sebro, vi se okitite sljedećim riječima: Allahu, učvrsti me u vjeri i ojačaj u činjenju dobra.
Učini me od onih koji će ti zahvaljivati na blagodatima i koji će te obožavati na naljepši način.
Podari mi čisto srce i iskren jezik.
Uputi me na svako dobro koje znaš, a sačuvaj me od svakog zla koje znaš i oprosti mi ono što znaš (od grijeha), uistinu si Ti onaj koji Poznaje gajb (nevidljivo).”

Hadis bilježe Tirmizija i Ibn Hibban u svom Sahihu, kao i Hakim, za kojeg kaže da je vjerodostojan. Šejh Albani kaže da je sahih.

(Prof. Sead Islamovic)ljepota-islama.info