KADA LEGNEŠ U POSTELJU SPAVATI, PONAVLJAJ OVE RIJEČI SVE DOK NE ZASPIŠ

U tvoje ime živimo

Priču prenose knjige historije islama. Ona govori o mladiću koji je živio u vrijeme Tatara. Želio je biti ustrajan u vjeri, ali nije uspjevao. Ode jednom učenjaku i reče: „Čuo sam da je neki čovjek otišao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: ‘Uputi me na riječi o islamu, nakon čega neću pitati nikog drugog.’, pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Reci: ‘Vjerujem u Allaha’, a zatim ustraj.’.“. “Kako da to postignem?”. Učenjak mu nije dao nikakav teorijski odgovor, već ga uputio na praktičnu stvar: „Kada legneš u postelju spavati, ponavljaj sve dok ne zaspiš: ‘Allah me vidi, Allah nada mnom bdi, Allah je svjedok onoga što radim!’.

Te riječi ponavljaj i kada se probudiš, sve dok ne izađeš iz kuće!“. Učenjak je želio značenje ovih riječi ukorijeniti u umu mladića, da one tu ostanu danonoćno. Na kraju, učenjak reče: „Ponavljaj ove riječi što više možeš, pa dođi za godinu dana da mi kažeš šta si uradio!“. Mladić se nije vratio učenjaku nakon godine. Ali, nakon susreta sa njim, stvari se promijeniše. Mladić priča: „Kad god sam naumio učiniti kakvo loše djelo, ponovio bih: ‘Allah me vidi, Allah nada mnom bdi, Allah je svjedok onoga što radim!’. Isto tako, kad god sam krenuo uraditi kakvo dobro djelo, rekao bih: ‘Allah me vidi, Allah nada mnom bdi, Allah je svjedok onoga što radim!’. Mijenjao sam se iz dana u dan.”. Prošla je godina, a mladić se nije vraćao učenjaku. Stupio je u vojsku, napredovao u vojnoj karijeri.

Jednom je usnio da je izgubljen u pustinji. Sjeo je na stijenu i počeo plakati. U tom trenutku je ugledao odred konjanika i na njihovom čelu lijepog i svijetlog čovjeka. Kada ga vidje kako plače, konjanik sjaha, dohvati ga i prigrli na grudi, govoreći: „Ustani, Muhammede, ovo je put prema Egiptu! Ti ćeš ovladati Egiptom i pobijedit Tatare!“. Mladić je bio Kutz. Nakon sna je ustao i otišao plemenitom alimu El-Izza ibn Abdus-Selamu. Učenjak mu reče: „Tvoj san će izići na dobro, ako Bog da!“. Njegov san se i ostvario. Riječi sa kojim je počeo su bile: „Allah me vidi, Allah nada mnom bdi, Allah je svjedok onoga što radim!“

Odlomak Iz knjige
U Tvoje ime živimo
Amr Halid

Gospodaru naš, našu bol zamjeni utjehom, tugu radošću, a strah sigurnošću. Gospodaru naš, neka jekin zgasne požudu srca, neka rijeka imana utrne žar duše. Bože, umornim očima podari siguran san, nemirnim dušama spokoj i obraduj ih skorom pobjedom. Bože, neka Tvoj nur prosvijetli izgubljene oči, neka zalutali nađu Tvoj put, a izgubljeni Tvoju uputu. Gospodaru naš, neka istinska zora Tvoje svjetlosti odagna šejtanska šaputanja, neka Istina prevlada zlo u nama i neka Tvoja vojska odbrane skrši sve spletke šejtanske. Bože, sačuvaj nas od tuge i brige, a iz naših duša odagnaj nemir. Samo se Tebe bojimo, Tebi robujemo, na Tebe se oslanjamo i od Tebe svaku pomoć tražimo. Ti si naš Gospodar i Zaštitnik, pa divnog li Gospodar i Pomagača.