KAD JE BOLJE UČITI DOVU, PO DANU ILI PO NOĆI?

Pitanje:Kada je bolje učiti dovu: danju ili noću? Odgovor:Čovjek se može u bilo koje vrijeme dana ili noći obratiti svome Gospodaru: “Gospodar je vaš rekao: ’Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!’” (Gafir, 60.) U drugom ajetu stoji: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli.” (El-Bekare, 186.)Međutim, postoje odabrana vremena za učenje dove: zadnja trećina noći, kratak vremenski period petkom, termin između ezana i ikameta, kada pada kiša, u ramazanu, na dan Arefata, u noći Lejletul-kadr, u bitki, u nevolji, u situaciji kada je čovjek obespravljen, na sedždi, dok čovjek posti, srijedom između dva namaza (u hadisu nije pojašnjeno o kojim se namazima radi), na putu, dok musliman umire itd., a Allah najbolje zna.                                                                                                                                                                                                    Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović islampo.ba

Pročitajte još: REZANJE NOKTIJU NAKON AKŠAMA

Pitanje:Čuo sam puno puta od Bosanaca da se nokti ne smiju sjeći poslije akšama i da se ne smije kupiti veš zbog džinna i šejtana. Ima li tu išta vjerodostojno? Odgovor:Koliko je meni poznato, uvjerenje da je pokuđeno ili zabranjeno sjeći nokte nakon akšama, čisto je praznovjerje. Za takvo uvjerenje ne postoji validan argument u islamu.Kada je Allahov Poslanik govorio o čovjekovim urođenim svojstvima (fitri) i kraćenju noktiju, spomenuo je to općenito, bez ograničavanja u kojem periodu u toku dana da se sijeku nokti. Što znači, osnova je da ne postoji zapreka da se nokti sijeku u toku noći ili nakon akšama.
Ista stvar je za kupljenje veša. Ne postoji dokaz koji ograničava kupljenje veša na određeno vrijeme.Ono što je spomenuto u hadisima Allahovog Poslanika, i bojim se da su mnoga pogrešna uvjerenja nastala upravo zbog neispravnog shvatanja ovog hadisa, jesu riječi Allahovog Poslanika, a koje su zabilježene u različitim predajama: ”Kada zađe sunce spriječite vašu djecu od izlaska iz kuće jer je to vrijeme kada se kreću šejtani, pa kada prođe taj period, ponovo im dopustite da izlaze.“ (Osnova ovog hadisa nalazi se u Buharijinoj i Muslimovoj zbirci hadisa)
A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić islampo.ba