KAD ĆE PROĆI CORONA?

Visits: 25 Today: 3

KAD ĆE PROĆI CORONA
Bio sam se povukao po pitanju Covid/Corona spletke. Jednostavno, ne možeš puhati u vjetrenjače. I, nije to moja primarna misija u životu.
Kao i po pitanju vakcinacije, sve dok me nisu iziritirali Bošnjaci što odoše u BG da se vakcinišu. To nisam mogao mirno podnijeti.
Ipak, ja ne mogu pričati i pisati o nekim apstraktnim stvarima, sve dok se u svijetu odvija strahovita igra, proces čiji je krajnji cilj ustoličavanje Iblisa/Lucifera, šejtana/sotone vladarem Zemlje, i priprema terena za Dedžala prokletog, koji će biti vanjska, javna/materijalna personifikacija Iblisa prokletog.
O budućnosti naše djece, unučadi, potomaka odlučuju prljavci, duhovni i materijalni.
Međutim, kao što Allah Uzvišeni odlučuje o svemu, Njegova je prva i posljednja, tako je i dopustio da se ova smutnja kakvu planeta Zemlja u svojoj historiji nije doživjela razvije i raširi njome.
Isto tako, da Allah hoće, preko noći bi je stopirao, kao što je i pustio.
Međutim, definitivno to ljudi moraju zaslužiti.
Zašto se ovo desilo?
Iz razloga što su se ljudi mnogo pokvarili. Božije pravo na Zemlji je pogaženo, za božanstva su prihvaćeni mnogi, osim Boga Jedinog, Istinskog, Allaha, dž.š.
Homoseksualizam, kocka, alkohol, droga, kamata…samo su produkt iskvarenosti čovjekove i sistema čiji su prepoznatljivi standardi postali koristoljublje, i ko će koga prevariti.
Mnogo ste se pokvarili, o ljudi!
Mnogo ste se uzdigli!
Nećete na Jadransko more, nije vam više interesantno, hoćete na Maldive, Bahame…ee, sad ćete u kuće, u lockdown. Zaključaj!
Nećete nigdje!
Kada se kao ljudi popravimo, Allaha/Boga Jedinog kao istinsko božanstvo i prihvatimo, onda će nam se možda ponovno pružiti prilika.
A, ne kao jedan od mnogih komentatora mojih postova ovih dana, koji reče; Za vjeru nisam zainteresovan, ili Vjera me ne interesuje! Ne, mladiću! Ne interesuješ ti vjeru, niti je ona zaintetesovana za tebe! Tek kad se Allahu umiliš, tad ćeš se za vjeru zainteresovati, jer će ti Gospodar srce okrenuti, ako u njemu kakva dobra nađe piše Prof. Sanin Musa