Još si mlad, klanjat ćeš kad ostariš

Biti mlad, također je jedan od izgovora za neobavljanje namaza. Čudno je da se mladost, koja nam treba pružiti veće i zanosnije vezivanje za ibadet i namaz, ponekad prikazuje kao prepreka. Štaviše, naš nefs i okolina mogu kazati da smo još mladi i da ćemo klanjati kada ostarimo.Zapravo, ko ima garanciju da će doživjeti starost? Ko je napravio ugovor sa melekom Smrti? Zar smrt razlikuje stare i mlade? Recimo da je jedino nama data garancija da ćemo živjeti 100 godina. Kada ćemo početi s namazom? Šta je mjera? Šesdeset godina, sedamdeset, devedeset ili dan prije smrti?Zar nećemo biti pitani za ono što smo uradili od doba zrelosti pa nadalje? Da li Allah govori “O starci, namaz klanjajte”, ili “O vi koji vjerujete, namaz klanjajte”? Da li je življenje Islama stvar starih ljudi? Poslanik, s.a.v.s., kaže da će svaki insan pred Allahom podnijeti račun o tome gdje je proveo svoju mladost. I pored toga što su nam znane ove istine, kako može biti da smo ravnodušni dok ezan uči?Da, mladost nas mora podstaći da se svim bićem vežemo za namaz, zato jer je ona najljepše sredstvo za obavljanje dobrih djela. Energija, aktivnost, volja i snaga koje se imaju u mladosti ne mogu se naći u starosti. Sve to potrebno je unovčiti na Allahovom putu.

svjetlo-kurana.blogspot.com

Pročitajte još: Namaz čine četiri stvari

Ljudi od spoznaje su rekli: „Namaz se sastoji od četiri stvari: započinjanje sa znanjem, stajanje sa stidom, obavljanje s poštivanjem i izlazak sa strahom.“Neko od uleme je rekao: „Ko ne sabere srce sa ka suštini, namaz mu je pokvaren.“Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „U džennetu ima rijeka po imenu Mirisava (El-Efjeh). Kraj nje su hurije koje je Allah stvorio od šafrana. Igraju se s biserima i draguljima i Allaha slave sa sedamdeset hiljada jezika. Glasovi su im ljepši od Davudovog, a.s., glasa i govore: ‘Mi smo za one koji su namaze klanjali s poniznošću i prisutnošću srca.’ Pa Allah Uzvišeni kaže: ‘Nastanit ću ih u Svoju kuću i učinit ću ih Svojim posjetiteljima.“Prenosi se da je Uzvišeni Allah objavio Musau, a.s: „Musa, kada Me spominješ neka su tvoji organi ispražnjeni! Kada Me spominješ, budi skrušen i smiren! Kada me spominješ, neka tvoj jezik bude iza tvoga srca! Kada staneš pred Mene, stoj kao ponizni rob i obraćaj Mi se srcem punim straha i iskrenim jezikom!“

Imam El-Gazali u Mukašefetul-kulub Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić