Jeste li znali da Allahu dž.š možete dati zajam i koja je nagrada za to djelo?

Allahovo je obećao da će pomoći onima koji udjeljuju i potpomažu druge, a Allahovo obećanje je istina!
Kada je Allah Uzvišeni objavio ajet:
“Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? – A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se povratiti.” (El-Bekara, 245.),
ashab Ebu Dahdah je upitao Poslanika a.s.: “Allahov Poslaniče, draži si mi od oca i majke, ali kako to da Allah od nas traži pozajmicu, a On je neovisan od svih svjetova?” Muhammed s.a.v.s., mu je odgovorio: “Da, jer vas Allah želi time uvesti u Džennet.” Ebu Dahdah je tada upitao: “Ako ja dam zajam koji Allah od nas traži, je li to garancija meni i mojoj porodici·za ulazak u Džennet?! “Da” , odgovorio je Poslanik a.s.
Ebu Dahdah je uvakufio voćnjak palmi.
Otišao je do voćnjaka u kojem je zatekao suprugu kako sa djecom bere hurme i u stihu joj se obratio:
“Neka te Uzvišeni putevima dobra i istine uputi
Napusti naš voćnjak i nimalo se ne ljuti,
Ta, ja sam ga upravo Allahu, kao pozajmicu dao
bez ikakvog prigovora i vraćanja, i nije mi žao,
Osim što se nadam njegovom sigurnom uvećanju
Al ‘ ne danas, već sutra, na Sudnjemu danu.
Zato odmah ti voćnjak napusti, i djecu povedi
Za nas je mnogo bolje ono što tek slijedi.
Dobročinstvo je kapital najveći, u to sumnje nema
Onome ko u Allaha vjeruje i za ahiret se sprema.”
Ummu Dahdah je zadovoljno odgovorila: “Uspjela ti je trgovina, o Ebu Dahdah! Allah ti bereket podario u onome što si pazario!”
Prišla je djeci i iz ruku im uzela ubrane hurme i ostavila ih u voćnjaku koji su dali na zajam Allahu. Potpuno ubijeđeni da je Allah Onaj Koji mnogostruko vraća i nagrađuje i da će njihova “trgovina” uspjeti, napustili su voćnjak.

svjetlo-dunjaluka.com