JEDNA PRELIJEPA DOVA KOJU MOŽETE PROUČITI, PODIJELITE JE SA PRIJATELJIMA

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Bože blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu.Allahumme! (Bože!) Samo od Tebe tražim, tako Ti milosti kojom sve obuhvataš tako Ti snage kojom sve svladavaš pred kojom je sve ponizno i pred kojom je sve slabašno tako Ti moći kojom sve pobjeđuješ tako Ti sile kojoj se ništa oduprijeti ne može tako Ti veličine čije znakove svaka stvar nosi tako Ti vlasti kojoj je sve podvrgnuto tako Ti pojave koja se raspoznaje i onda kada je sve uništeno tako Ti imena na kojima je sve utemeljeno tako Ti znanja pomoću kojeg Ti je sve poznato tako Ti svjetlosti kojom je sve osvjetljeno O Svjetlosti! O Svetosti! O Prvi među prvima o Zadnji među posljednjima.
Allahumme! Oprosti mi grijehe koji uklanjaju (Tvoju) zaštitu; Allahumme! Oprosti mi grijehe koji uzrokuju (Tvoju) kaznu; Allahumme! Oprosti mi grijehe koji izmjenjuju bezbrižnost u brigu; Allahumme! Oprosti mi grijehe koji kvare i zaustavljaju dove (Tebi); Allahumme! Oprosti mi grijehe koji razaraju nade;
Allahumme! Oprosti mi grijehe koji donose nesreće;

Allahumme! Oprosti mi svaki grijeh koji sam počinio i svaki prekršaj koji sam napravio.
Allahumme! Evo približavam se Tebi spominjući Te; i zauzimam se kod Tebe za sebe pomoću Tebe; i tražim, tako Ti velikodušnosti, da me učiniš Sebi blizu, i da me daruješ zahvalnošću, i nadahneš me sjećanjem na Tebe.
Allahumme! Evo, traži od Tebe ovaj ponizni, niski i pokorni, da mu se strpiš, da ga poštediš i da ga učiniš, sa onim što mu daš, zadovoljnim i da učiniš svako stanje, u kojem je, njemu prihvatljivim.
Allahumme! Traži od tebe ovaj čija se potreba povećala, čija je muka pri nesreći svakoj s Tobom podjeljena, i čija želja za onim što je kod Tebe postade velika.
Allahumme! Velika je moć Tvoja, visok položaj Tvoj, skrivena zamisao Tvoja, očigledna uprava Tvoja, pobjedonosna snaga Tvoja, uvijek prisutna svemoćnost Tvoja, a bijeg od presude Tvoje nemoguć. Allahumme! Osim Tebe ne nalazim nikog ko bi mi grijehe oprostio, niti sramotu sakrio, niti ružna djela u dobra pretvorio.
Laa ilaahe illa ente, Subhaneke ve bi hamdik! A ja! Ja sam sebi zlo nanio, u neznanju u opasnosti se upuštao i na Tvoju se uvijek-prisutnu pažnju i naklonjenost oslanjao.
Allahumme! Mevlaaje! (Zaštitniče moj!) Samo, koliko puta si mojim sramnim djelima kroz prste progledao, koliko puta si me teških nesreća spasio, koliko puta si me kada sam se spoticao podržao, koliko neprijatnosti si od mene odagnao i samo, koliko si mi dobra dodijelio, a ja toga vrijedan nisam bio. 
Allahumme!
 Velika je moja nesreća, daleko od dobrog je moje stanje, nisu potpuna niti dovoljna moja djela, moji okovi me sputavaju, moje daleke nade i očekivanja današnju korist od mene udaljavaju; život me je svojim varkama prevario; duša zavela u grijehe, i nikakve koristi od mojeg nakanjivanja. 
Jaa Sejjidii! (O Gospodaru!)
 Pa eto, tražim od Tebe tako ti moći velike, ne dopusti da zlo loših djela i postupaka mojih zakloni molbe upućene Tebi, niti me osramoti sa onim što držim u tajnosti, a o cemu Ti sve znaš; niti me iznenadi Svojom kaznom za ono što sam počinio u osami: zbog ružnih dijela i grijeha, zbog neprestane nemarnosti i neznanja, zbog mnoštva strasti i ravnodušnosti.

Allahumme! Tako Ti moći velike, budi milostiv prema meni u svim tim stvarima i popustljiv prema meni u svim mojim stanjima.
Ilaahi ve Mevlaaje! (Bože i Gospodaru moj!) Da li ja imam ikog drugog osim Tebe da tražim da mi otkloni muku i povjerim mu sve ono što mi se dešava?
Ilaahi ve Mevlaaje! Donio Si odredbu a ja opet slijedio želju duše svoje. U tome se nisam pazio uljepšavanja i nagovaranja svog dušmana, tako da postadoh zaslijepljen, i zbog toga na ovu muku me sudbina dovede. U svemu tome što me spopade prekoračih neka od Tvojih ograničenja i neposlušah neka od Tvojih naređenja. Zato Ti imaš dokaz protiv mene u svemu tome, a ja nemam šta da kažem za ono što me je dopalo, niti protiv toga što me je pritisla Tvoja presuda i kazna. Ali, sada sam ti došao,
Jaa Ilaahi! (O Bože Moj), poslije nemarnosti i poroka svojih, poslije neumjerenosti prema sebi, nudeći izvinjenje i pokajanje, poražen, tražeći oprost, žaleći zbog grijeha i priznavajući ih; kajem se, pokoravam Ti se i Tebi se povjeravam. Ne nalazim načina kako da pobjegnem od onoga što je u meni, niti mjesta sigurnosti kojem bih se uputio s onim što mi se desilo. Nema
izlaza niti sigurnosti za me osim Tvog prihvatanja mojeg izvinjenja i primanja me u široko okrilje Svoje milosti. 
Allahumme!
 Prihvati moja izvinjenja, smiluj se na oštrinu mojeg bola, i otpusti zategnutost mojih lanaca. 
Jaa Rabbii!
 Smiluj se slaboći mojeg tijela, tankoći moje kože i krhkošću mojih kostiju. O Ti koji si začeo moje stvaranje, imao me uvijek na umu, nadgledao moj rast, radio na mojoj koristi, Svojom rukom me hranio, pa podaj mi i sada na račun svega toga prije. Podaj mi zbog Svoje vječne dobrote! 
Jaa Ilaahi! ve Sejjidii! ve Rabbii
! Da li Se možeš vidjeti kako me kažnjavaš vatrom nakon mog vjerovanja u Tvoju jednoću; nakon što sam Te spoznao vlastitom pameću; nakon što sam Te jezikom spominjao neprestajući; nakon ljubavi prema Tebi koju ćeš u srcu mome naći; nakon iskrenosti mojih priznanja i molbi, pokoran i ponizan pred Tvojom vlašću. Znam, znam da je sve to nemoguće! Tvoja plemenitost ne dopušta da upropastiš onoga kojeg podigneš, niti da otjeraš onoga kojeg u Svoju blizinu pozoveš, niti da istjeraš onoga kome utočište pružiš, niti da podvrgneš nesrećama onoga kojeg zaštitiš i kome se smiluješ. Samo da znam, 
Jaa Sejjidii! ve Ilaahi! ve Mevlaaje!
, da Ćeš dotaći Svojom vatrom lica pala na tlo pred veličinom Tvojom ponizno; ili na jezike zauzete govorom o jednoći Tvojoj, iskreno;ili na srca priznajući Te za Boga, uvjereno; ili na pameti ispunjene znanjem o Tebi sve dok ne postadoše skrušene; ili na tijela koja zure ka mjestima susreta s Tobom pokazujući Ti poslušnost i tražeći oprost ponizno. E, to nam nije poznato! Tako niko ne misli o Tebi, zahvaljujući Tvojoj dobroti, o Plemeniti! Jaa Rabbii Pa Ti znaš moju slabost i u malim nevoljama ovog života punog bola i nesreća što pogađaju njegove stanare. Slab sam Ti i u mukama čije patnje nisu velike, čije trpljenje nije teško, i čije trajanje nije dugo. Pa kako onda da izdržim i čime da se zaštitim od muka onog svijeta i njegovih patnji i bolova velikih; to su muke čiji je period dug, dešavanje stalno, i tu nema olakšanja za one podvrgnute njima, jer one nisu ništa drugo nego rezultat Tvoje ljutnje, osvete i nezadovoljstva, i to je ono što ne mogu podnijeti ni nebesa ni zemlja. Jaa Sejjidii! Pa kako ću onda ja!? Jer ja sam Ti rob slabašan, unižen, bijedan, siromašan i potlačen. 
Jaa Ilaahi! ve
 Rabbii ve Sejjidii! ve Mevlaaje! Čemu bih Ti se odatle žalio i za što bih Ti plakao!? Možda zbog boli i njene jačine ili veličine patnje i njene dužine. Pa kada me podvrgneš mučenjima skupa sa Svojim neprijateljima i sastaviš me s onim osuđenim na patnju, a odvojiš me od onih koje voliš i Svojih prijatelja, pa pretpostavi,
Jaa Ilaahi! ve Sejjidii! ve Mevlaaje! ve Rabbii da izdržim Tvoju kaznu, kako ću onda izdržati odvojenost od Tebe. Pretpostavi da izdržim vrelinu vatre, pa kako ću izdržati da ne očekujem od Tvoje dobrote i velikodušnosti, ili kako mogu biti u vatri kada se nadam da ćeš mi oprostiti.Pa tako Ti velike moći Tvoje, O Vlasniče duše moje, i Zaštitniče, kunem Ti se iskreno, ako me ostaviš s govorom, vikat ću među onim osuđenim na patnju povicima nade punim; zapomagat ću ti glasom onih s bolom nesnosnim; plakat ću ti plačem gubitnika velikih, i odatle ću ti uzvikivati: “Gdje Si, o Zaštitniče vjernika, o Željo onih koji razumom shvaćaju, o Pomoći bespomoćnih, o Prijatelju srca iskrenih i o Bože svjetova velikih. Da li Se možeš vidjeti, 
Subhaaneke Jaa Ilaahi ve bi Hamdik,
 da čuješ tamo glas roba pokorna, zatvorena zbog svojih prekršaja, kako kuša ukus muka zbog neposlušnosti i prkosa svoga, svezan među slojevima vatre zbog grijeha svojih i krivica mnogih, i sada Ti cvili glasom punim nade da ćeš mu oprostiti, prizivajući Te jezikom onih uvjerenih u Tvoju jednoću, i moleći te priznavajući Te za jedinog Boga svoga. 
Jaa Mevlaaje!
 Kako neko može jako patiti dok se nada da Ćeš mu strpljiv i blag kao i prije biti; ili kako se neko može u vatri pržiti, a u isto vrijeme Tvoju milost i pomoć očekivati; Ili kako ga mogu dodirivati plamenovi vreli, kada Ti čuješ njegove povike i vidiš njegovo stanje u boli; Ili kako neko može biti u vatri okružen kricima i vrištati, kada Si i Ti upoznat o njegovoj slabosti; ili kako neko moze biti gnječen u vatrenim slojevima , kada Si i Ti obavješten o njegovoj iskrenosti; ili, kako ga mogu tamo mučiti a on iz sveg glasa vikati: “O Gospodaru!”: (Jaa Rabbehu!) Ili, kako se neko može nadati da ćeš ga muke osloboditi, a Ti ga u njoj zaboraviti, napustiti. Daleko, daleko od svega toga! Tako se ne misli o Tebi. Tako se nešto ne može uporediti sa Tvojom dobrotom, a niti je to blizu onoj blagosti i pažnji kojima ceš dočekati one koji vjeruju u Tvoju Jednoću. Evo, izjavljujem sa sigurnošću, da nisi odredio prženje za one koji Te nijekaju, i time odredio patnju srcima onih koji Te tvrdoglavo odbijaju, učinio bi vatru potpuno hladnu i bezopasnu i ne bi stavio u nju nikoga da mu bude mjesto zaustavljanja ili boravka. Ali, to si bio Ti, nepovrediva su imena Tvoja, Koji Si se zakleo da ćeš ispuniti vatru nevjernicima od džina i ljudi zajedno, i da ćeš smjestiti u nju one koji se uporno opiru. I Ti Si, velika je veličina Tvoja, rekao na početku, pa Si poslije svima sve do sada odgađao i iz dobrote Svoje obilno davao: “Da li je onaj koji je vjerovao jednak onome koji je razvratan bio. Ne! Nisu jednaki!” 
Ilaahi! ve Sejjidii!
 Evo tražim od Tebe snagom koju si mi dodijelio, uvjerenjem kojeg si mi dao, i na kojem si me učvrstio i pomoću kojeg vladaš onima pod Svojom komandom, da mi oprostiš ove noći i ovog sata svaki prijestup koji sam učinio, svaki grijeh koji sam zgriješio, svako sramno djelo koje sam sakrio, svaku glupost koju sam počinio, bilo da sam je utajio ili se o njoj saznalo, i onu koju sam uradio kada sam sam bio ili onu koju sam javno pokazao, i svako zlo djelo čije bilježenje si naredio plemenitim pisarima (Melekima) koje si odredio da paze na ono što radim i na ono što mi se dešava, i koje si učinio svjedocima protiv mene skupa s moga tijela dijelovima. A i Ti si Čuvar i posmatrač iz bliza pored njih. Ti znaš i pratiš sve ono što je i za njih sakriveno, ali Tvojom milošću ostaje tajna i dobrotom prekriveno. Tražim da mi povećaš dio svakog dobra kojeg spustiš, i svake koristi koju omogućiš, i pažnje koju pružiš, i sredstava za život koje ponudiš, i od grijeha koje oprostiš, i od grešaka koje prekriješ.
Jaa Rabbi! Jaa Rabbi! Jaa Rabbi! Jaa Ilaahi! ve Sejjidi! ve Mevlaaje!
 O Ti u čijoj je ruci iznad čela pramen kose moje, o Ti koji znaš o nesreći i muci mojoj, o Ti koji si upoznat sa potrebama i nedostacima mojim.
Jaa Rabbi! Jaa Rabbi! Jaa Rabbi! Tražim od Tebe, tako Ti Istine, tako Ti nepovredivosti, i tako Ti velikih osobina i imena, da učiniš moje noći i dane podsjećanjem na Tebe ispunjene, i u Tvojoj službi potrošene, a moje radnje kod Tebe prihvaćene i podržane, sve dok moja djela i služenja Tebi ne postanu jedna radnja pokornosti, i moj položaj u službi Tvojoj neprekidan. 
Jaa Sejjidi!
 O Ti na koga se uvijek oslanjam! O Ti kome se žalim za ono što mi se dešava, u svakoj zloj okolnosti i u svakoj bolnoj stvarnosti, Jaa Rabbi! Jaa Rabbi! Jaa Rabbi! Ojačaj moje tijelo u službi Svojoj i učvrsti moje srce u namjeri mojoj. Nadari me iskrenošću u strahovanju (od Tebe). Podaj mi upornost i čvrstinu u neprekidnom služenju (Tebi). Učini da krenem ka Tebi s lahkoćom putevima prethodnika, i žurim skupa s onima željnim nagrade i uspjeha (kod Tebe), i da težim ka Tvojoj blizini među onim željnim Tebe, i prilazim Ti načinom odanih i privrženih Tebi, i da Te se bojim strahom onih sigurnih i u Tebe uvjerenih, i da se Tobom povežem s vjernicima iskrenim.
Allahumme! (Bože!) Ko god mi želi zlo, poželi isto njemu; ko god mi prevaru sprema, prevari ga u svemu. Učini me najboljim od Svojih robova po uspjehu i udjelu od Tebe, i najbližim u položaju do Tebe, i najistaknutijim u poniznosti u prilazu Tebi, jer uistinu, ovo se ne može postići osim Tvojom dobrotom i pomoći. I podaj mi zbog Svoje dobrote, budi mi naklonjen zbog Svoje veličine, zaštiti me zbog Svoje milosti. Učini mi jezik Tvojim spominjanjem zauzetim, i srce mi Tvojom ljubavlju ispunjenim; dodijeli mojim molitvama najbolje odgovore i mojim traženjima podaj ispunjenja; ispravi moje propuste i posrtaje; i oprosti moje grijehe i promašaje. I uistinu Si odredio Svojim robovima da Ti služe i da Ti se pokoravaju, i također im naredio da od Tebe traže, a ispunjenje njihovih molbi Si im obećao.

Pa evo, prema tebi je moje lice okrenuto i prema Tebi je moja ruka ispružena. I tako Ti moći velike saslušaj molbu moju, ispuni zahtjev moj, učini da dobijem ono što želim, i tako Ti plemenitosti, ne potopi lađe nada mojih; i zaštiti me od zla i štete mojih neprijatelja među ljudima i džinima. O Ti za čiju pomoć se ne treba čekati, oprosti ovome koji osim dove nema Ti šta dati, ta uistinu, Ti činiš ono što želiš. O Ti čije ime lijek krije, i čije spominjanje zdravlje je! O Ti kome pokoriti se znači osloboditi se, oprosti onome koji kada Tebi dođe, napusti sve ali ne i nadu, i da ono što traži dobije, svoje suze on od Tebe ne krije. O Vrelo iz kojeg samo dobro teče! O Kapijo pred kojom svako zlo stane! O Svjetlo u mraku usamljenih i nesretnih! O Učeni koji učen nije bio! Spusti Svoj salavat na Muhammeda i porodicu Muhammedovu, a učini od mene ono što bi Ti želio da bude. Neka je Allahov salavat na Njegovog Poslanika i na Imame ispravne i čestite, iz porodice njegove, njima selami Allahovi, neprestani i mnogi.                          Portal Svjetlo Dunjaluka