Jedan od najljepših primjera zaštite časti žene muslimanke

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić za saff.ba

U živopisnoj biografiji Hadžiba el-Mensura i ratovima koje je vodio na tlu islamske države Endelus, spominje se i predaja da je Hadžib el-Mensur mobilizirao cijelu vojsku kako bi spasio tri muslimanke koje su bile zarobljene u tadašnjoj kršćanskoj kraljevini Navara.Naime, između Hadžiba el-Mensura i državice Navara postojao je ugovor u kojem je, između ostaloga, stajalo da kršćani Navare ne smiju zarobljavati niti držati kod sebe zarobljene muslimane. Jedne prilike je izaslanik Hadžiba el-Mensura odnio pismo kralju Navare i nakon što je predao pismo, upriličili su mu obilazak Navare. U toku obilaska muslimanski izaslanik se začudio kad je u jednoj crkvi ugledao tri muslimanke. Kad ih je upitao što će one u crkvi, rekle su mu da su dovedene u crkvu kao zarobljenice.

Muslimanski izaslanik je bio ogorčen tim saznanjem i odmah se vratio da o tome obavijesti Hadžiba el-Mensura. Kad je dobio tu vijest, Hadžib el-Mensur nimalo nije oklijevao. Podigao je ogromnu vojsku i krenuo u pravcu Navare. Kršćanski kralj je bio iznenađen kad je ugledao toliku muslimansku vojsku, pa je sa zidina svoje palaće uzviknuo: ”Ne znam zašto ste došli kad između nas i vas postoji ugovor o tome da jedni druge nećemo napadati!”Hadžib el-Mensur mu je dostojanstveno odgovorio: ”Vi ste prekršili ugovor i u zarobljeništvu držite tri muslimanke.” Kralj je odgovorio: ”Ja o tome ništa ne znam.” Nakon toga su otišli u spomenutu crkvu i oslobodili tri muslimanke, a kralj Navare je naredio da se vojnik koji ih je zarobio žestoko kazni. Zatim se izvinuo Hadžibu el-Mensuru i rekao da će on, ako je potrebno, srušiti crkvu u kojoj su bile zarobljene muslimanke, kako bi se iskupio. Hadžib el-Mensur nije se složio sa takvim prijedlogom, već se sa svojom vojskom i tri muslimanke vratio u muslimansku prijestonicu u Endelusu.