Jedan dan sa Poslanikom, a.s: Jacija-namaz u doba Resulullaha

Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se zadržavao u svojoj kući sve do ezana za jaciju – namaz. Nije žurio sa obavljanjem jacije – namaza. Procijenjivao je situaciju; ako bi se ashabi okupili u džamiji, odmah je izlazio da klanja, a ako se još uvijek nisu svi okupili, sačekao bi da dođu. Volio je odgađati obavljanje jacije ali je pazio da na taj način ne oteža muslimanima koji su uglavnom bili umorni od posla. Predvodeći ljude u namazu Poslanik, s.a.v.s., namaz je obavljajo u potpunosti kako je propisan, ali u isto vrijeme nije duljio kako ne bi opteretio klanjače. Enes ibn Malik, r.a., pripovijeda: „Nisam primjetio da je neko kraće obavljao namaz od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a da ga je pri tome obavio na što je moguće potpuniji način.“Kada bi se desilo da u toku namaza čuje plač djeteta, čija je majka obavljala namaz, proučio bi samo jednu kratku suru iz bojazni da ne optereti majku. Govorio je: „Dešava mi se da zanijetim namaz s namjerom da učim dugo, ali čujem plač djeteta pa skratim namaz, jer znam da majkama teško pada kada im dijete plače.“ Ako bi poslije obavljene jacije – namaza bilo potrebe Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se obratio ashabima i upoznao ih sa nekom aktuelnom temom. Pred kraj života, jedne prilike nakon obavljene jacije – namaza, obratio se ashabima rekavši: „Pogledajte ovu noć koja vas je svojom tminom okružila. Tačno stotinu godina nakon ove noći niko od živih stvorenja koja su sada živa neće biti na ovom svijetu – sva će pomrijeti.“

Jednom je do kasno u noć odgodio klanjanje jacije i kada je izašao među ashabe, rekao im je: „Nemojte žaliti što ste ovoliko dugo čekali klanjanje jacije – namaza nego se radujte jer ne postoji niko ko u ovom trenutku obavlja namaz osim vas.“ Ashabi su se poslije toga razišli svojim kućama sretni zbog onoga što im je Poslanik, s.a.v.s., rekao. Nakon predaje selama, sačekao bi da prvo izađu žene iz džamije i uđu u svoje kuće, tek tada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., ustao a poslije njega bi ustali ashabi.

Izvor: „Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.“ Autor: Abdul – Vehab ibn Nasiret – Tariri…Za Akos.ba priredila: Adela Kukić