Intimni odnos među supružnicima

Ljudski rod produžetak svoje vrste ostvaruje u okvirima zakonski sklopljenog braka. Poslanik, a.s., kaže: „Ženite se onima koje mnogo vole i koje mnogo rađaju.“U ovome postoji još jedan cilj, a to je užitak u halal intimnom odnosu.Islam intimni odnos među supružnicima stavlja na stepen ibadeta. Naime, Poslanik, a.s., kaže: „Kada neko od vas spolno opći, to mu se ubraja u sadaku.“ Pa ga upitaše: „Božiji Poslaniče, zar ćemo, ako udovoljimo svojoj strasti, za to imati nagradu?“ Poslanik, a.s., odgovori: „Zar ne biste, da isto to uradite na nedozvoljen način, zaradili grijeh?! Stoga, kada je na halal način, slijedi nagrada.“Islam nastoji da se ispuni sve ono što će pospješiti brak s aspekta intimnog odnosa. Prenosi se od Džabira ibn Abdullaha, r.a., da ga je Poslanik, a.s., upitao: „Džabire, jesi li se oženio?“ „Jesam“ – odgovori mu. „Budi lijepog ponašanja kada dolaziš kući“ – reče Poslanik, a.s.Ovdje vidimo kako je Najbolji odgajatelj, a.s., upućivao mladog Džabira, tek oženjenog, na druženje, lijepo postupanje, nježnost u postupanju i tome slično sa svojom ženom.

Islam, također, propisuje međusobnu ljubaznost i zabavljanje. Naime, u hadisu stoji: „Za svaku sadaku koju podijeliš tražeći njome Allahovo zadovoljstvo, bit ćeš nagrađen za nju, pa čak i za zalogaj koji staviš u usta svoje žene.“Islam naređuje lijepo postupanje u zadovoljenju i buđenju strasti koje treba prethoditi svakom intimnom odnosu, jer Poslanik, a.s., je rekao: „Neka niko od vas svojoj ženi ne prilazi na način na koji to rade životinje i neka među vama bude izaslanik.“ Upitaše: „A šta je izaslanik?“ „Poljubac i razgovor“ – odgovori Poslanik, a.s.Poslanik, a.s., naredio je svakom supružniku da posveti pažnju zadovoljenju potrebe svog partnera, kazavši: „Kada neko od vas priđe svojoj ženi, neka se uskladi sa njom, pa ako zadovolji svoju potrebu prije nje, neka se ne udaljava od nje prije nego što i ona zadovolji svoju potrebu, tj. dostigne vrhunac.“

Islam je pružio mogućnost ženi da se uljepša prije intimnog susreta. Naime, u hadisu koji prenosi Džabir ibn Abdulah stoji: „Vraćali smo se sa Poslanikom, a.s., sa jednog pohoda, pa kada smo trebali stići, Poslanik, a.s., reče: ‘Nemojte noću iznebuha dolaziti kući kako bi se vaša supruga mogla očešljati i srediti’ –tj. očistiti, očešljati kosu i otkloniti neprijatnosti koje su višak na tijelu.“Ženi nije dozvoljeno u normalnim okolnostima odbiti svog muža kada je on poželi, iz poštovanja prema čovjeku i njegovoj želji za intimnošću. Poslanik, a.s., je kazao: „Kada muž pozove svoju ženu u postelju, neka mu se odazove.“Poslanik, a.s., je volio kupati se sa svojom ženom, pa nam Aiša, r.a., majka vjernika, kazuje: „Kupala sam se sa Allahovim Poslanikom, a.s., iz iste posude među nama u kojoj su nam se preplitale ruke, pa kada bi me preduhitrio, govorila bih mu: ‘Ostavi meni, ostavi meni,’ a bili smo džunubi.“Poslanik, a.s., je također kazao: „Ako neko od vas, kada priđe svojoj ženi, kaže: Allahu moj, zaštiti nas od šejtana i udalji šejtana od onoga čime si nas opskrbio – i ako se pri tom zametne dijete, šejtan mu nikada neće moći nauditi.“Ovi kao i mnogi drugi hadisi jasno ukazuju na važnost intimnog odnosa među supružnicima i njihovu ulogu u njegovom pospješivanju, jačanju i postojanosti.

Izvor: Šaptaji na uho sretne žene Autor: Ensam Džemila Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva