IFTAR DOVA

Elhamdulillah, napokon nam je stigao najdraži gost, Ramazan. Ugostite ga što bolje, tako što ćete povećati ibadet, dobra djela i naravno sam post kao sastavni dio Ramazana. Prilikom iftara možete proučiti ovu dovu.

Transkripcija: E’uzu billahi mine-š-šejtani-r-radžim. Bismillahi-r-rahmani-r-rahim. Allahume inni leke sumtu ve bike amentu ve ‘alejke tevekkeltu ve ‘ala rizikike eftartu.

Prijevod: Allah me sačuvao od prokletog šejtana! U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog. Allahu, zbog tebe postih, u Tebe vjerujem, u Tebe se pouzdajem i Tvojom opskrbom se mrsim.