Iblisov strah od Allaha, dž.š.?

Pitanje: U Kur’ani Kerimu je spomenut Iblisov strah od Allaha, dž. š., kada je Iblis rekao: „’… ja se, zaista, Allaha, Gospodara svjetova, bojim!’“. (Al-Hašr, 16) O kakvom strahu se radi kod Iblisa?

Odgovor: Iblisov strah od Allaha, dž. š., nije strah kao vid ibadeta Allahu, dž. š., nego se kod njega radi o običnom strahu, poput straha koji čovjek osjeća od vuka ili druge zvijeri.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

Islamqa