Gdje se nalaze grijesi dok čovjek klanja namaz?

Činimo li sve da nam spadaju grijesi dok obavljamo namaz?
Prenosi Sevr ibn Jezid od Ebu Muniba da je Abdullah ibn Omer, r.a., vidio jednog mladića kako, u toku namaza, dugo ostaje na sedždi, pa je upitao: ”Ko od vas poznaje ovog mladića?” Jedan čovjek je rekao: ‘Ja ga poznajem.’ Onda je Ibn Omer, r.a., rekao:

”Što se mene tiče, da ga poznajem ja bih mu rekao da što više čini ruku’ i sedždu, jer sam čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao:

‘Kada čovjek stane da klanja namaz, njegovi grijesi se stave ili objese na njegov vrat, pa kad god učini ruku’u i sedždu sa njega spadaju grijesi.”’ (Šejh El-Albani je ovaj hadis ocjenio vjerodostojnim, Es-silsila el-hadis es-sahih, treći tom, hadis br.1398.)

Stoga, ne žurimo sa vračanjem sa ruku’a i sedžde, već što duže ostajmo na ruku’u i sedždi kako bi svi naši grijesi spali u toku namaza.

Saff