Faze i stepeni ljubavi kod žene

Piše: Fuad b. Abdullah el-Hamed
Ljubav je osjećaj koji je duboko povezan sa ženskim srcem i cijelim njenim bićem. Žena uvijek osjeća ljubav i bliskost prije muškarca, jer njeno srce upravlja njenim odlukama koje dobija od uma. I kada žena voli ona voli iskreno, voli iz dubine srca i njena razmišljanja su u potpunosti usmjerena prema njezinom životnom saputniku. Ali bez obzira na izražena osjećanja i emocije, žena se neće zaljubiti u bilo kojeg čovjeka, tako da čovjek kojeg ona voli mora posjedovati kvalitete koje ona zamišlja kod izabranika njenog srca i čovjeka njenih snova.Postoje neke osobine koje se mogu steći, a koje predstavljaju kvalitete zbog kojih žena zavoli čovjeka. U nastavku ćemo spomenuti neke od tih osobina.
Pažnja: Žena voli čovjeka koji pokazuje osjećanja prema njoj i koji joj u svakom trenutku posvećuje pažnju i brigu. Žena se uz takvog muškarca osjeća sigurno, povećava joj se samopouzdanje, ona uz takvog muškarca osjeća sve ono što muškost kao takva označava i podrazumijeva, ali, uz takvog muškarca i njena ženstvenost u potpunosti dolazi do izražaja.
Nježnost i saosjećajnost: Osobine koje najviše privlače ženu prema muškarcu su nježnost i saosjećajnost. Žena je po svojoj prirodi nježna i saosjećajna, i voli takve osobine vidjeti i kod muškarca.
Otmjenost i elegancija: Otmjenost i elegancija čine privlačnim oba spola jedno drugom. Vanjski izgled i držanje uvijek daju početni dojam nečije osobnosti i njegove brige o sebi i svom izgledu pred drugima.

Hrabrost: Muškarac mora biti hrabar. Žene vole hrabre ljude u ljubavi. One osjećaju snažnu privlačnost pred hrabrim muškarcima, jer njegova hrabrost čini da do izražaja dođe njegova muškost, kao i njena ženstvenost, bez obzira na njene godine.
Ustrajnost: Ustrajnost u radu i upornost u postizanju ciljeva su osobine koje čovjeka čine uspješnim u svim aspektima života. Žena voli ustrajnog muškarca, čak i onda kad se njegovi mnogobrojni pokušaji pretvore u neuspjeh. Sama njegova ustrajnost i upornost čini da žena osjeća naklonost prema njemu.
Samopouzdanje: Čovjek koji je siguran u sebe i koji ima veliko samopouzdanje, jedan je od najprivlačnijih muškaraca. Samopouzdanje je osobina koju žene najviše vole kod muškaraca.Ovdje smo spomenuli neke osobine koje čine da žena voli svog životnog saputnika, a svakako postoje i mnoge druge osobine. Međutim, ne smijemo zaboraviti da je žena iskrena u njezinim osjećajima i ona voli da iste osjećaje ljubavi i iskrenosti izmijeni sa svojim mužem. Žena može zatajiti u svemu osim u svojim osjećajima, budući da proizlaze iz dubine njezina srca i da se ne može ostvariti kontrola nad njezinim osjećajima. Stoga, kada se odlučiš na brak sa ženom koju voliš, onda budi do kraja iskren prema njoj i ne pokušavaj manipulisati i igrati se sa najiskrenijom i najutjecajnijom stvari koju ona posjeduje.

Dragi brate, ti koji ćeš sutra postati muž, zapamti da je žena – po svojim psihičkim i emocionalnim osobinama – jedno od najsuptilnijih bića u kosmosu u pogledu osjećanja i emocija, a pogotovo u pogledu osjećaja ljubavi. Žena je u ljubavi poput čiste i bistre vode, ona voli iskreno, potpuno i njena ljubav je oslobođena laži. Njezina osjećanja govore umjesto nje. Međutim, žene se razlikuju u metodama ljubavi i pokazivanju svojih osjećanja. Ima žena koje nisu u stanju sakriti svoja osjećanja i pokušavaju ih sasvim otvoreno pokazati i izraziti, a ima i onih koje uspijevaju prikriti osjećanja, bojeći se reakcije druge strane.U tom pogledu mogli bismo govoriti o dvije vrste žena:
Osjećajna žena: Ova žena, više nego bilo koja druga, vjeruje svojim iskrenim osjećajima, ona vjeruje u ljubav i žuri da otkrije svoje osjećaje drugoj strani, ne razmišljajući o posljedicama i onome što će se desiti nakon te veze. Ona želi biti prva i posljednja njegova ljubav i nastoji ga po svaku cijenu privući sebi, pokazujući, bez imalo oklijevanja, svoja osjećanja prema njemu.Ozbiljna žena: Sve žene vjeruju u ljubav, ali je ozbiljna žena uvijek diskretna u pokazivanju osjećaja i pokušava ih maksimalno prikriti, jer nije sigurna u osjećaje muškarca kojeg voli i vjeruje da bi se on mogao poigrati i manipulirati njezinim osjećajima. Kad osjeti ljubav prema njemu, ona će pokušati odvratiti sebe od odlaska na mjesta gdje bi se mogla sresti sa njim. Ovakva žena voli inteligentnog, pronicljivog muškarca koji zrelo i zdravo rasuđuje, i njenu pažnju privlači muškarac koji je uspješan u svome poslu, ali ona ne otkriva svoje osjećaje. A kada se uvjeri u ljubav i iskrenost osjećanja druge strane, spremna je sa njim podijeliti svoja osjećanja.

Konačno, dragi brate, Ademov potomče, sjeti se da je naša majka Hava voljela i da je odmah pokušala podijeliti sreću sa onim kojeg je voljela, a sve žene sliče Havi.
Ljubav žene prema njenom mužu, prema njenom životnom saputniku je velika i povećava se onda kada se pokrenu osjećaji ljubavi u srcu njenog muža. Ženina ljubav, emocije i nježnost su gorivo koje pokreće muževo srce prema njoj. Ljubav žene je, bez obzira kojoj od dvije spomenute vrste žena pripadala, poput trudnoće koju žena ne može sakriti, pa uzvrati na tu iskrenu ljubav i najljepša osjećanja istom takvom ljubavlju i osjećanjima te ne pokušavaj nikada manipulisati njezinim osjećanjima i izigrati povjerenje.

Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić za saff.ba