EVO KOLIKO DŽAMIJA IMA U SVIJETU

Konsultantska kompanija iz Džidde, Saudijska Arabija, Deloitte, procijenila je u svom izvještaju da u svijetu postoji oko 3.6 miliona džamija, ili, statistički gledano, na svakih 500 muslimana postoji jedna džamija.U izvještaju koji je ova kompanija sačinila sa Dubaji centrom za istraživanja islamske ekonomije, stoji da se godišnje poveća broj džamija za 1.3%, što bi značilo da će sa nastupom 2019. godine broj džamija u svijetu se popeti na 3.85 miliona. Ono što je u ovom izvještaju još zanimljivo jeste da broj porasta džamija ne prati i njihovu realnu potrebu u svijetu, jer broj porasta muslimanskog stanovništva je veći u odnosu na porast broja džamija, tako da se stvara manjak džamijskog prostora u odnosu na porast broja muslimana. Primjer toga je Evropa gdje porast broja džamija ne prati i porast broja stanovništva.Predsjednik Islamske organizacije u Francuskoj i imam pariške džamije Delil Bu Bekr je kazao da broj džamija nije dovoljan za sedam miliona Francuskih muslimana: “Mi imamo 2.200 džamija, za dvije godine prema tempu rasta muslimanskog stanovništva, nama će trebati duplo veći broj.”U Britaniji živi dva miliona muslimana, što ih čini 5% u cjelokupnoj britanskoj populaciji a imaju oko hiljadu džamija, tako da na jednu džamiju dođe oko dvije hiljade vjernika.

IslamBosna.ba

Pročitajte još: KOPANJE VLASTITOG MEZARA

Pitanje: DA LI JE PO ISLAMU DOZVOLJENO DA ČOVJEK SAM SEBI KOPA (PRIPREMI) SOPSTVENI KABUR?Odgovor: Nije preporučeno osobi da iskopa vlastiti mezar prije svoje smrti. Zbog to ga što to Poslanik ( sallallahu ‘alejhi ve sellem ) nije radio; niti su to radili njegovi Ashabi. Pošto rob (Allahov ) ne zna gdje će ga smrt zadesiti.
A Ako je namjera te osobe da se pripremi za smrt, to se radi kroz dobra djela.
Odgovorio: Šejhu-l-Islam Ibn Tejmije, Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah min Fataawaa Šejhu-l-Islam Ibn Tejmije strane: 89-90

Prevod: Redžo Muratović
Obrada: islam-iman