EVO KOLIKA JE VRIJEDNOST POSJEĆIVANJA BOLESNIKA

Jedna od počasti koje je Uzvišeni Allah pripremio za ovaj ummet, jeste i velika nagrada za one koji obilaze i posjećuju bolesnike. U Hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., navodi se da je Poslanik, a.s., rekao: „Onoga ko posjeti bolesnika glasnik sa nebesa pozove: ‘Dobar si i dobar je tvoj hod. Spremio si sebi boravak (kuću) u džennetu.’ „ (Tirmizi, Ibn Madže)Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Dok je musliman u posjeti svoga brata muslimana, boravi u hurfetu (palmiku) dženneta sve dok se ne vrati.“ – Bilo je rečeno: „A šta je hurfet dženneta?“ Njegovi plodovi.“ (Ahmed, Muslim i Tirmizi)Salavat 70.000 meleka: Od Alije, r.a., se prenosi da je čuo kada je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Koji god musliman posjeti drugog muslimana ujutro, na njega donosi salavate 70.000 hiljada meleka sve dok ne omrkne, a ako ga posjeti navečer, na njega donosi salavate 70.000 meleka sve dok ne osvane.“ (Tirmizi)Spadaju grijesi: Od Enesa, r.a., prenosi se da je čuo kada je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Koji god čovjek posjeti bolesnika, zađe u Allahovu milost. Pa kada sjedne kod bolesnika, milost ga potpuno prekrije.“ Kaže Enes, r.a., dalj: „Upitao sam, Allahov Poslaniče, ovo je za zdravog koji posjeti bolesnika, a šta je sa bolesnikom?“ – pa je odgovorio: „Sa njega spadnu njegovi grijesi.“ (Ahmed, Ibn Ebi Dunja i Taberani u El-Esvatu)                                Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Pročitajte još: OVO SU TRI NAJČEŠĆA RAZLOGA ZAŠTO VAM SE DOVE NE PRIMAJU

Prenosi Abdullah b. Burejde od svoga oca, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, čuo čovjeka kako dovi riječima: “Allahu, molim Te time što svjedočim da si Ti bog, nema boga osim Tebe, Jedinog, Onog koji je utočište svakom, nije rodio niti je rođen i niko Mu ravan nije.”Pa je rekao: “Doista je tražio od Allaha imenom kojim kada se zatraži daje, i kada se dovi usliša.” U drugoj predaji je rečeno: “Tražio je od Allaha Njegovim najvećim imenom.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ibnu Madže, Ibnu Hiban, sahih). Rekao je Ibnu Kajjm, rahimehullahu: “Dova je jedno od najjačih sredstava kojima se otklanjaju neugodnosti i postiže traženo. Međutim, ponekad dova ne urodi plodom, a razlog tome je:● Slabost u samoj dovi, jer se traži nešto neprikladno, nešto što Allah ne voli.● Slabost u srcu, zbog neusmjerenosti Allahu i nepouzdanja za vrijeme dove. Takvo srce liči labavom luku iz kojeg kada se ispali strijela ne odlazi daleko.● Postojanje onog što spriječava uslišenje dove, poput jedenja harama ili perde koja prekriva srce zbog mnoštva grijeha, prepuštenosti gafletu, nemaru i prolaznim užicima koji su zavladali tim srcem.

dr. Hakija Kanurić Portal Svjetlo Dunjaluka