DVIJE SU RIJEČI LAHKE ZA IZGOVORITI, TEŠKE NA VAGI I DRAGE MILOSTIVOM

U nekim Vjerovjesnikovim, sallallahu ‘alejhi ve sellem, hadis ima spomenuti su posebni zikrovi, a svi se odlikuju općenitosti i ne odnose se na posebno određenu priliku, niti vrijeme. Sabrali smo ih, izdvojili najautentičnije i one koji u sebi sadrže vredniji zikr za čije se izgovaranje dobija veća nagrada. Između ostalih, tu su sljedeći univerzalni zikrovi: 1. “Dvije su riječi lahke za izgovoriti, teške na Vagi i drage Milostivom: Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahil-‘azim .”Neka je slavljen i hvaljen Allah, neka je slavljen Allah Veliki!”