Dragi muslimani, jeste li znali za sljedeće vrijednosti sadake:

Sadaka je jedna od džennetskih kapija;
Sadaka je jedno od najboljih dobrih djela, a najbolja sadaka je nahraniti gladnoga;
Na Sudnjem danu, sadaka će zaštiti onoga ko ju je udjeljivao i udaljit će ga od džehennemske vatre;
Sadaka gasi srdžbu našeg Gospodara, Allaha dž.š., i vručinu u kaburu;
Sadaka je najbolja i najkorisnija stvar koja se može pokloniti u korist naših umrlih;
Sadaka znači čišćenje duše i mnogostruko povećanje naših sevaba i dobrih djela;
Sadaka je uzrok sreće i zadovoljstva na dunjaluku i svjetla na licu onoga ko udjeljuje sadaku, na Sudnjem danu;
Sadaka je zaštita i sigurnost na Danu najvećeg straha i ona odagnava tugu za onim što je prošlo;
Sadaka je uzrok opraštanja i brisanja grijeha;
Sadaka je jedan od nagovještaja dobrog i sretnog završetka dunjalučkog života i razlog dove meleka za onoga ko udjeljuje sadaku;
Onaj ko mnogo udjeljuje sadaku ubraja se među najbolje ljude i sevab od sadake imat će svi oni koji su u njoj učestvovali;
Onome ko udjeljuje sadaku obećano je veliko dobro i neizmjerna nagrada;
Udjeljivanje sadake je osobina bogobojaznih i uzrok da te ljudi zavole;
Sadaka je znak velikodušnosti, plemenitositi i darežljivosti;
Sadaka je uzrok uslišavanja dove i otklanjanja nevolje;
Sadaka spriječava nedače i zatvara sedamdeset vrata zla i nesreće na ovom svijetu;
Sadaka je uzrok povećanja imetka i pobjede;
Sadaka je lijek i ozdravljenje;
Sadaka je zaštita od požara, utapanja, krađe i lošeg završetka dunjalučkog života;

Nagrada i sevab od sadake zagarantovani su, pa makar se ona odnosila na životinje.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić
saff.ba