DOVA ZA ZAŠTITU OD LJUDI KOJI VAM ŽELE ZLO:

Visits: 2065 Today: 5

Ovo je dova koju bi trebalo učiti tri puta svaki dan. Muhammed, a.s.,rekao je za nju: “Onaj ko ovu dovu prouči tri puta ujutro i uvečer svakog dana niko mu ne može nanijeti štete.”

Dova glasi:“Bismillāhillezî lā jedurru ma’asmihi šej’un fi ‘l-erdi ve lā fissemā’i ve Huve ‘s-Semî’u ‘l-Alîm.”

Značenje:

“U ime Allaha sa čijim imenom ništa na zemlji niti na nebu štete ne može nanijeti. On je Onaj koji sve čuje i zna.”

Brate! Muhammed, a.s., u vezi sa ovom dovom je rekao: “

Svako ko ujutro i uvečer prouči po tri puta…”
gornju dovu, niko mu na nebesima i Zemlji nažao ne može učiniti ništa.

(Prenose Tirmizi i Ibn Madže.)

Dakle, onaj ko sabahom i akšamom prouči po tri puta ovu dovu, siguran je odsvega onog što plaši i zastrašuje. Jer, sve što postoji na Zemlji i na nebu, sve ono što može nanijeti štete, sve je to pod Allahovim emrom. Ako Uzvišeni to ne dozvoli, oni nemogu nauditi.

Prijatelju koji težiš Džennetu!

I ti treba da ovako razmišljaš, sa ovakvimuvjerenjem da naučiš napamet ove dove i stalno ih učiš. Kad uvečer ulaziš u kuću i kadujutro izlaziš iz kuće, prouči po tri puta ovu dovu! Nemoj to zaboraviti i neka ti ne budeteško! Ako ju učiš, onda znaj da ćeš biti zaštićen od svakakvog belaja i nesreće.

Jusuf Tavasli: Velika Zbirka Najpotrebnijih Dova