DOVA ZA PRESTANAK VELIKIH KIŠA

Allahumme havalejna ve la’alejna! Allahumme ‘ale-l-‘akami ve-z-zirabi ve butuni-l-evdijjeti ve menabiti-š-šedžeri”
– Allahu, izvan našeg okruženja spusti ove kiše, a ne na nas! O Allahu, na humusno zemljište i na kršovite stijene, u utrobe dolinas i korjeništa drveća (isprazni kišne oblake )!

DOVE – UČE SE PRILIKOM JAKIH
VJETROVA.”Allahumme inni es eluke hajreha ve e’uzu bike min šerriha”
– Allahu, molim Te da ovo (nevrijeme) izdobri i zaštitu Tvoju tražim pred nesrećom koja bi se mogla dogoditi! ( D, MA )

”Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma fiha ve hajre ma ursilet bihi, ve e’uzu bike min šerriha ve šerri ma fiha ve šerri ma ursilet bihi”
– Allahu, molim Te da vjetar bude dobro, kao takav za dobro koje on u sebi nosi i za dobro koje sam sobom donosi, a zaštitu kod Tebe tražim protiv zla vjetra, kao takvog, te protiv zla kojeg on u sebi nosi i koga sobom donosi! (K)

DOVA – UČI SE PRI JAKOJ
GRMLJAVINI

Kada bi Abdullah, sin Zubejrov, čuo grmljavinu, prekinuo bi razgovor i izgovorio ovu dovu: “Subhane-l-lezi jusebbihu-r-ra’du bi hamdihi vel-melaiketu men hifetihi”
-Slava Onome Koga grom slavi hvalom, a meleci iz straha prema njemu!

n-um Slika: bportal