Dova u teškim nevoljama

DOVA U TEŠKIM NEVOLJAMA –
Emmen judžibul mudtarre iza deahu ve jekšifu sue, ve jedž’alukum hulefael erd, ailahun meallah, kalilen ma tezekkerun.

Kad je jedan Allahov rob proučio ovu dovu, Allah je poslao sa trećeg neba meleka, u vidu konjanika, koji je ubio silnika, jer je ovaj silnik htio da ubije ovog Allahovog roba.

Kazivao mi je jedan hafiz da je na sedždi učio ovaj ajet radi jednog djeteta koje je pobjeglo od roditelja, čak u Indiju, i da se nakon toga brzo vratio njima.

Preporučujem svakome da uči ovaj ajet kad god se nađe u nekim teškim nevoljama. knjigaljubavi.com