DOVA RODITELJA ZA DJECU ❤ UČITE JE

O Allahu, oprosti mi moje grijehe i Tebi priznajem svoje greške. Znam da je odgajanje djece težak zadatak, i zato se ponizno okrećem Tebi i tražim pomoć. Molim Te da mi podariš mudrosti i sabura.
O Allahu, djeca su emanet od Tebe, da ih čuvamo i odgajamo onako kako si Ti zadovoljan. Molim te da tu zadaću obavim na najbolji način.
Pomozi mi gdje mi je pomoć potrebna, popravi moje stanje, opskrbi me mudrošću i saburom, i očisti moj nijjet tako da sva moja djela budu samo u Tvoje Ime.
O Allahu, pomozi mi da budem dobar uzor svojoj djeci, da im budem uzor u vjeri i dunjaluku; učini da ja i moji potomci budemo dobri ljudi i vjernici, i pomažemo siromašne i bolesne.
O Allahu, Ti znaš šta je potrebno mojoj djeci. Pomozi nas da činimo dove za njih i zaštiti ih od svakog zla. O Allahu, sačuvaj njihova tijela, srca, umove i osjećaje od svakog zla i štete.
O Allahu, molim Te da zaštitiš moju djecu od nesreća, povreda, teških bolesti, i svakog drugog oblika štete.
O Allahu, molim Te da mojoj djeci podariš dobro društvo, uputu i srca koja vole da Tebe spominju. Udalji ih od oholosti, ponosa, licemjerstva, pohlepe i škrtosti i činjenja grijeha.
O Allahu, podari mojoj djeci sposobnost da donose dobre odluke i neka ih uvijek privlače samo dobre i hajirli stvari.
O Allahu, molim Te da moja djeca nikad ne skrenu s Pravog puta, i da im podariš lijepu budućnost.
O Allahu, zaštiti moju djecu od zlih jezika i pogleda, od zla šejtana i džinna.
O Allahu, uputi moju djecu da obavljaju namaz i budu pokorni Tebi, da slijede praksu Poslanika, a.s., i da poštuju nas kao roditelje.
O Allahu, molim te da moja djeca vole, poštuju, cijene i lijepo se ophode prema drugim ljudima i među sobom.
O Allahu, molim te da s mojoj djecom proživim lijepe trenutke dok god živimo na ovom svijetu i da nas ponovo spojiš zajedno u vrtovima Dženneta. Amin.

Foto: ILUSTRACIJA