DOVA KOJOM SE OD ALLAHA TRAŽI ZDRAVLJE, ZAŠTITA OD SIROMAŠTVA I KABURSKE KAZNE

Dova kojom se od Allaha traži zdravlje, zaštita od siromaštva i kaburske kazne

Dovu za zdravlje biljezi Ebu Davud od Abdurrahman ibn ebi Bekr, r.a., da je spomenuo svom ocu Ebu Bekru, r.a.:
“Čujem te svaki dan da ucis dovu: ‘Allahumme ‘afini fi bedeni, allahumme ‘afini fi sem’i, Allahumme ‘afini fi besari, Allahumme inni euzu bike minel kufri vel fekri vel hem, Allahumme inni euzu bike min azabil kabr, la ilahe illa ente ‘
tri puta ujutro i navece”, na sta je rekao Ebu Bekr, r.a.: ‘Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, da uci ovu dovu, a ja volim da slijedim njegov sunnet”.
Dova bi u prevodu znacila:
“Gospodaru podari mi zdravo tijelo, Gospodaru podari mi zdrav sluh, Gospopdaru podari mi zdrav vid, Gospodaru utječem se Tebi od kufra, siromaštva i brige, Gospodaru utječem se tebi od kazne u kaburu, nema Boga osim Tebe”.

svjetlo-dunjaluka.com