Dova koja vrijedi milion sevapa

DOVA KOJA VRIJEDI MILION SEVAPA –

La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu bijedihil hajr, ve huve ala kuli šej’in kadir.

Ova dova se uči kad se uđe na pijacu i onaj ko je prouči briše mu se milion grijeha i podiže za milion deredža (sevapa). Na pijaci malo ko Allaha spominje, jedino kad se lažno kunu – tada Allaha spominju i zato se ova dova uči baš na pijaci.knjigaljubavi.com