DOLAZAK U MESDŽID ONOGA KO JE JEO LUK, BIJELI LUK ILI NEŠTO DRUGO ŠTO IMA NEPRIJATAN MIRIS

Allah subhanehu ve te’ala u suri A’raf 31 kaže: “O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite!“Prenosi se od Džabira radijallahu anhu da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Ko je jeo bijeli luk i luk neka se izdvoji (ili je rekao neka izbjegava džamiju i sjedi kod kuće).“[11] U rivajetu od Muslima stoji: “Ko jede luk, bijeli luk i prasu neka se ne približava našem mesdžidu, jer zaista se meleci nalaze uvrijeđeni od onog od čega se i ljudi uvrijede.“Jedne džume Omer ibn el Hattab radijallahu anhu je držao hutbu ljudima i rekao: “O ljudi, zaista vi jedete dva ploda, a ja ih ne vidim drugačije nego neprijatne, a to su: luk i bijeli luk. Vidio sam Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem kada bi osjetio njihov miris kod nekog čovjeka u mesdžidu naredio bi mu da izađe na groblje. Ko ih bude jeo neka ih jede kuhane.“Ovo se može reći i za one koji u mesdžide ulaze odmah poslije posla, a neprijatan miris se širi iz njihovih odijela i čarapa. A još gore od ovoga su pušaći koji upražnjavaju zabranjeno pušenje, a zatim ulaze u mesdžide i tako smetaju Allahovim subhanehu ve te’ala robovima melekima i klanjačima.

Iz knjige “Muharemati” od Šejha Munedždžida

islamradostpravovjernih.blogspot.com