Djelo koje briše grijehe… Pročitajte

Visits: 17 Today: 2

Djelo koje briše grijehe

Bilo koji grijeh da uradiš, propisano ti je da uzmeš abdest i da klanjaš dva rekata nafile namaza.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu od Ebu Bekra: “Svakom vjerniku koji počini grijeh, pa potom uzme lijepo abdest, zatim ustane i klanja dva rekata namaza, zatim zamoli Allaha za oprost, Allah će mu oprostiti učinjeni grijeh.” (Hadis bilježi Ebu Davud) piše n-um