Da vas opet podsjetim, ako ste zaboravili. Pročitajte šta možeze uraditi sa kovanicima i osevapiti se

Sitni novac ili sitniš (5,10, 20 feninga), uvijek su vam po džepovima, novčanicima, automobilima. Povlače se nekad po ladicama, komodama, bojite se, da ih manja djeca ne progutaju i sl.

Jedan savjet!Svaki član porodice, kad vrati kusur u sitnom novcu, isti novac ostavljajte na jedno mjesto, sakupljajući ga do određenog vremena. Kad sakupite tu određenu svotu novca ( 40, 50 KM), taj novac udijelite kao sadaku, kupite nekoj porodici pojedine namirnice ili uplatite nekom za liječenje.Dakle, cilj je, da svaki član porodice, koji vrati kusur, isti ostavlja sa nijjetom udjeljivanja sadake.Obradujte svaki mjesec nekoga simboličnom sadakom i zaradite velike sevape.

Saudin Cokoja