Da li žene spuštaju laktove na tlo dok čine sedždu?

PITANJE: Selam alejkum, da li je dozvoljeno da žene spuštaju laktove na sedždi? Da vas Allah nagradi.

ODGOVOR: Ve alejkumusselam. Hvala Allahu Gospodaru svjetova, salavat i selam na Poslanika Njegova a zatim: Došlo je u vjerodostojnom hadisu: ”…i neka niko od vas ne pruža svoje laktove onako kako to pruža pas…”. Ispravno je da se ta zabrana odnosi podjednako na muškarce i žene, pa će prema tome i žene izbjegavati da svoje laktove spuštaju na tlo, postupajući po hadisu. Allah najbolje zna.

Na pitanje odgovorio Jasmin Durić, prof. n-um