DA LI ŽENA MORA DA KUHA I SPREMA KUĆU ILI JE TO NJENA SLOBODNA VOLJA

PITANJE:Es-Selamu alejkum.Da li žena mora da kuha i sprema kuću ili je to njena slobodna volja , tj. ako hoće, jer u zadnje vrijeme vlada takvo mišljenje da ona nije obavezna da to radi ?

ODGOVOR:Es-Selamu alejkum.Što se tiče mišljenja da žena nije obavezna služiti svoga muža, ono vlada od davnih vremena i to mišljenje zastupaju neki islamski pravnici, kao imam Malik, Ibn-Hazm, Nevevi i drugi. (Vidjeti: Šerhul-Buhari, 7/539 od Ibn-Bettala, El-muhalla, 10/73-74 i El-minhadž, 14/136). Imam Taberi smatra da se ovo pitanje vraća na običajno pravo jednog podneblja. Ako žene određenog društvenog sloja rade u kućama i služe svoje muževe, onda muž nije dužan svojoj suprugi nabaviti sluškinju, u protivnom jeste. (Zbog objašnjenja vidjeti: Fethul-bari, 9/417 i Umdetul-kari, 21/20-21).
Međutim, praksa ashaba i generacija nakon njih ukazuje da su žene radile u kući svojih muževa i hizmetile ih. Jednoga dana Fatima je došla kod svoga babe, Poslanika, s.a.v.s., i požalila se na bol u ruci koga je izazvao žrvanj koga je okretala.
Tražila je da joj se obezbjedi sluga. Allahov Poslanik, s.a.v.s., joj reče: “Zar nećeš da ti ukažem na ono što je bolj od onoga što tražiš?! Kaži prije spavanja Subhanallah i El-Hamdulillah po trideset tri puta i kaži Allahu Ekber trideset četiri puta.” (Buhari, 5361-5362, Muslim, 2727).
Imam Buhari je na osnovu ovoga hadisa naslovio cjelinu: “Rad žene u kući njenog muža” (Sahihul-Buhari, 7/123).

Citirani hadis jasno ukazuje da je rad žene u muževoj kući legitiman, u protivnom bi Poslanik, s.a.v.s., obezbijedio svojoj kćerki Fatimi sluškinju.
Imam Muslim bilježi da je Esma kćerka Ebu-Bekra, žena Zubejra b. el-Avvama, odlazila na predgrađe Medine i svojoj glavi donosila hranu za Zubejrovog konja, pojila ga i brinula se o njemu.
Mjesila je tijesto, ali nije znala pripremiti ga za peć, pa su joj pomagale njene komšinice Ensarijke. (Muslim, 2182, Ibn-Hibban, 4500).
Stoga neki učenjaci smatraju da je dozvoljeno kazniti ženu koja namjerno uskrati pravo svome mužu koje mu pripada. (Vidjeti: El-džamiu li ahkamil-Kur’an, 5/179), a Allah najbolje zna.

Odgovorio Dr. Safet Kuduzović Portal Svjetlo Dunjaluka