Da li žena koja ima hajz mora promijeniti svoju odjeću nakon što se očisti ako na nju nije dospjela krv?

Da li žena koja ima hajz mora promijeniti svoju odjeću nakon što se očisti ako na nju nije dospjela krv?

Pitanje: Da li žena koja ima hajz mora promijeniti svoju odjeću nakon što se očisti, s tim da na nju nije dospjela krv?

Odgovor: Ne mora, zato što hajz ne čini nečistim tijelo, a krv hajza onečišćuje samo ona mjesta na koja dospije. Zbog toga je Resullulah naredio ženama ako im dođe krv na njihovu odjeću, da je operu i da klanjaju u njoj. “

Muhammed ibn Salih el-Usejmin minber.ba