DA LI STE MOŽDA ZABORAVILI NA OVU ZAŠTITU OD NEDAĆA I PROBLEMA?

Elhamdulillah na svemu što me je povrijedilo manje nego što me je moglo povrijediti.Estagfirullah za svaki grijeh koji je bio gori nego što sam pretpostavljao.La havle ve la kuvete illa billah za svaki trenutak koji sam uzimao zdravo za gotovo iSubhanAllah za svaku ljepotu koju nisam uspio cijeniti.Allahu ekber za svako iskušenje koje mi predstoji.SallaAllahu ala Muhammed ve ali Muhammed za svaku poteškoću sa kojom se susrećem i bojim.Gospodaru moj, molim Te za Tvoju ljubav,za ljubav onoga ko Tebe voli i za svako djelo koje će me dovesti do Tvoje ljubavi.Gospodaru moj, neka mi Tvoja ljubav bude draža od mene samog, moje porodice i vode hladne!Allahu moj, podari svjetlost mome srcu i mome vidu,učini da imam svjetlost iza sebe i ispred sebe i svjetlo iznad mene i ispod mene.Allahu moj, daruj mi svjetlo!
O Allahu, molim od Tebe zaštitu od zla onoga što sam uradio i zla onoga što nisam uradio!

Utječem Ti se, Allahu, od nestanka Tvojih blagodati, preobražaja Tvoje zaštite,Tvoje iznenadne kazne i svake vrste Tvoje srdžbe.Allahu, popravi moju vjeru koja je moja glavnica,popravi moj dunjaluk u kome živim,popravi moj Ahiret u koji ću se vratiti.Učini mi život berićetnim u svakom dobru i učini mi smrt rahatlukom od svakog zla.Allahu moj, Tvojoj milosti se nadam,pa me nemoj prepustiti samom sebi ni koliko je treptaj oka;popravi sve moje stvari (stanje). Nema boga osim Tebe.Allahu moj, ja sam Tvoj rob, sin Tvog roba, sin Tvoje robinje,moje tjeme je u Tvojoj ruci,Tvoja naredba na meni je uvijek ispunjena i Tvoja odredba nad mnom je pravedna.

Molim te svakim Tvojim imenom koje imaš, kojim si nazvao Sebe,ili si ga objavio u Knjizi, ili njemu podučio neko od Svojih stvorenja,ili si ga zadržao kod sebe kao znanje o gajbu,da učiniš Kur’an proljećem moga srca i svjetlo mojih prsa,i ono čime će moja tuga nestati i olakšanje za moj stres.

Autor: Jahja Adel Ibrahim Prijevod i izvor: IslamBosna.ba