Da li se ženskom novorođenčetu treba obrijati kosa?

PITANJE: Da li se ženskom novorođenčetu treba obrijati kosa?

ODGOVOR: Islamski učenjaci imaju različita mišljenja kada je u pitanju brijanje kose ženskom novorođenčetu. Razilaženje je nastalo na osnovu predaja u kojima se spominje brijanje kose muškom djetetu, ali se ne spominje žensko dijete. Mislim, a Allah najbolje zna, da i ženskom djetetu treba brijati kosu, jer žene prate muškarce u propisima, osim ako postoji dokaz da se dotični argument odnosi isključivo na muškarce, a ne na žene. Ovaj stav zastupaju učenjaci šafijske pravne škole, San’ani, i od savremenih učenjaka šejh Albani. Allah najbolje zna!

Islampo.ba