DA LI SAMOZADOVOLJAVANJE SPADA U TEŠKE GRIJEHE?

Pitanje:Esselamu alejkum!
Imam 17 godina. Posvetio sam se vjeri, ali imam problema sa samozadovoljavanjem. Ne mogu nikako to ostaviti, ali na kraju uvijek plačem jer me je strah Allaha dž.š. Da li je ovo što radim težak grijeh?                                       Odgovor:Esselamu alejkum!
Nastojte se osloboditi toga adeta tako što ćete se baviti nekim korisnim poslovima, zikrom, ibadetom i sl. “Bojte se Allaha koliko ste u stanju!” – kaže Svevišnji u Kur’anu. To ipak ne spada u velike grijehe, ali svakako trebate nastojati da ga izbjegavate.                                                                                                                                                               Muftija prof. dr. Enes Ljevaković Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice rijaset.ba

Pročitajte još: SUPRUGA I JA IMALI SMO SPOLNI ODNOS PRIJE BRAKA… DA LI JE NAŠ BRAK VALIDAN? Pitanje:Moja supruga i ja imali smo spolni odnos prije braka. Nakon toga smo se šerijatski vjenčali. Interesira me da li je naš brak validan. Također nismo klanjali dva rekata pred spolni odnos. Šta da učinimo? Allah vas nagradio! Odgovor:Veliki je grijeh spolno općiti sa stranom ženom s kojom čovjek nije stupio u bračnu vezu. Stoga ste dužni, ti i tvoja supruga, da se pokajete Uzvišenom Allahu i zatražite oprosta. Onaj ko se iskreno pokaje, Allah, dželle šanuhu, oprostit će mu, ako Bog da. Kada je riječ o vašoj bračnoj vezi, ona je, ako Bog da, ispravna, i nema potrebe ništa posebno poduzimati. Klanjanje dva rekata prije prve bračne noći sunnet je; ko ne klanja ta dva rekata nije grešan, a Allah najbolje zna. Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović islampo.ba

Pročitajte još: AJETUL-KURSIJA – AJET ČIJIM UČENJEM STIČEMO 1850 SEVAPA I ZAŠTITU OD ŠEJTANA Islamski učenjaci smatraju da je 255. ajet sure El-Bekare, inače poznat kao Ajeti-Kursi ili Ajetul-Kursija, najveličanstveniji ajet u Kur’anu. Ajetul-Kursija ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj, El-Qajjum, El-Alijj i El-Azim. Ovaj ajet pruža izvanrednu zaštitu od prokletog šejtana i njegovog djelovanja onome ko ga uči.Prenosi Ibni Mes’ud da je Poslanik, a.s., rekao: “Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imat će za to sevap, a nagrada može biti i deseterostruka. Ja ne kažem da je elif-lam-mîm jedno slovo/harf, nego je elif harf, lam zaseban harf i mim isto tako zaseban harf.”

Vrijednost učenja Ajetul-Kursije
Znači učenjem Ajetul Kursije, shodno hadisu Allahovog Poslanika alejhi sselam o vrednovanju učenja harfova Kur’ana Časnog, stičemo d0 1850 sevapa te zaštitu Uzvišenog Allaha shodno predaji koju u tom pogledu Ibn Kajjim navodi a koja je zabilježena u El-Buharijevoj i drugim zbirkama, u kojoj poznati ashab Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda: „Allahov Poslanik, a.s., me jednom prilikom opunomoćio da čuvam ramazanski zekat pa mi je došao jedan čovjek i počeo da grabi hranu. Uhvatio sam ga i rekao mu: ‘Reći ću te Allahovom Poslaniku, a.s.’ Čovjek je rekao: ‘Ja sam potreban, imam porodicu, ovo mi je prijeko potrebno!’ Ebu Hurejre kaže: ‘Ja sam ga pustio, a kada je osvanulo, Allahov Poslanik, a.s., me upita: ‘O Ebu Hurejre, šta je sinoć uradio tvoj zarobljenik?’ Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, požalio mi se da je u prijekoj potrebi i da ima porodicu, pa sam mu se smilovao i pustio ga.’ Poslanik, a.s., na to reče: ‘Slagao te, on će se sigurno opet vratiti.?Kada mi Poslanik a.s. to reče bio sam siguran da će ponovo doći. Postavio sam mu zasjedu, pa kada je došao i počeo grabiti, ja sam ga opet uhvatio. Rekao sam mu: ‘Reći ću te Allahovom Poslaniku!’ On mi reče: ‘Pusti me, ja sam potreban, imam porodicu. Neću se više vraćati.’ Smilovao sam mu se i opet ga pustio. Kad sam osvanuo, Allahov Poslanik, a.s., me upita: ‘O Ebu Hurejre, šta bi s tvojim zarobljenikom?’ Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, požalio mi se da je u prijekoj potrebi i da ima porodicu, pa sam mu se smilovao i pustio ga.’ Poslanik, a.s., reče: ‘Slagao te! Sigurno će se opet vratiti.’Postavio sam mu zasjedu po treći put, pa kada je došao i počeo da grabi hranu, ja sam ga uhvatio i uzviknuo: ‘Reći ću te Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.! Evo, već treći put govoriš kako se nećes vratiti, a opet si se vratio!’ On mi reče: ‘Pusti me, a ja ću te podučiti riječima u kojima će ti Allah, dž.š., dati veliku korist.’ ‘Koje su to riječi?’ upitao sam. On odgovori: ‘Kada legneš u svoju postelju prouči Ajeti-Kursijju, pa će pored tebe biti čuvar poslat od Allaha, i šejtan ti se neće primaći sve dok ne osvaneš.’ Nakon toga, ja sam ga pustio. Kada je osvanulo, Allahov Poslanik, a.s., me upita šta je bilo sinoć i nakon što sam mu ispričao, on mi reče: ‘Istinu je rekao, mada on puno laže! Znaš li ti, Ebu Hurejre, s kim si ti razgovarao, evo već tri večeri?’ Nakon što sam kazao da ne znam, Allahov Poslanik, a.s, reče: ‘To je bio šejtan.’”Dakle, ova predaja, na jedan poseban način, govori koliko je važno da se uči Ajetul-Kursija, s ciljem zaštite od prokletog šejtana i njegovog djelovanja.

Akos.ba