Da li mogu stupiti u brak sa ženom s kojom sam ranije počinio blud?

Fetva br. 14.
Pravni tretman ženidbe muškarca sa ženom sa kojom je počinio blud

Odluka Vijeća: Brak bludnika i bludnice, ukoliko se pokaju i odluče se od harama okrenuti halalu i od nečasnog ka časnom i čistom živo­tu, bit će ispravan konsenzualno. Većina pravnika ne uvjetuje valjanost braka sa bludni­com njenom teobom, kao što se navodi u tradiciji da je Omer, r.a., kaznio čovjeka i ženu radi bluda i nastojao ih spojiti u braku. Hanbelijski pravnici uvjetuju teobu na osnovu riječi Uzvišenoga: “Bludnik se ne treba oženi­ti drugom ženom osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba biti poželjna drugome osim bludniku ili mnogobošcu; to je zabranjeno vjernicima” (En-Nur, 3).O tome je li bludnica obavezna na iddet (koji se, inače, uvjetuje poslije prekida bračne zajednice, prim. prev.) ili ne, postoji razmimoilaženje među islamskim pravnicima. Mi preferiramo stav hanefijskih i šafijskih pravnika i imama Sevrija, koji smatraju da za blud­nicu ne važi propis o iddetu, makar ostala i trudna poslije zinaluka. Ovo se prenosi od trojice halifa, od Ebu Bekra, Omera i Alije, r.a. (Hadis zabilježili Bejheki, ibn Hazm, Šejbani)Svoj stav argumentiraju hadisom: “Dijete pripada postelji, a bludniku kazna” (Hadis bilježe Buhari u Muslim) Također, iddet je propisan radi toga da bi se ustanovila gravidnost žene i zaštitilo porijeklo, a kako blud ne može biti osnov za utvrđivanje pori­jekla, ni iddet nije obavezan. Ako bi čovjek sklopio brak sa ženom koja je ostala trudna poslije bludnog odnosa s drugim muškarcem, brak bi — po Ebu Hanifi i Muhammeđu — bio ispravan i po tome se daje fetva u hanefijskom mezhebu, ali tom čovjeku nije dozvo­ljeno stupanje u intimni odnos sa tom ženom sve dok se ne porodi na osnovu hadisa: “Čovjeku koji vjeruje u Allaha i Sudnji dan nije dozvoljeno zalijevati svojom vodom tuđi zasad”.Ukoliko bi zametak bio od iste osobe s kojom je sklopljen brak, takav brak je valjan prema jednoglasnom stavu hanefijskih pravnika i svih onih koji dozvoljavaju brak s bludnicom i u ovom slučaju, prema stavu svih njih, dozvo­ljen je odnos s tom ženom jer je zasad njegov. (Odluka 5/4)

Preuzeto iz knjige: “Fetve evropskog vijeća za fetve i istraživanje” Prijevod: dr. Enes Ljevaković, akos.ba