DA LI JE ŽENA OBAVEZNA DA SLUŽI MUŽEVU MAJKU (SVEKRVU)?

Pitanja:” Da li je žena obavezna da služi muževu majku?”

Odgovor:” Ženino služenje mužu i njegovoj porodici je stvar koja se vraća na običaj u mjesto u kojem se živi. Supruge Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem su služile svoje kuće. Fatima radijellahu anha je služila svoju kuću po pitanju mljevenja brašna, pravljenja tijesta , hljeba i sl.
Tako da žena treba da služi svoga muža i svoju kuću. Pa ako se u kući nalazi njegova majka ,sestra ili kći , propis je da ih služi ako je to običaj u njihovom mjestu . Medjutim, ako je običaj u porodici، mjestu ili familiji u kojoj je ona , da ona bude ta kojoj se služi ,onda njoj nije obaveza ,već bi bilo lijepo od nje da pristane na služenje ,bez prisile.”

Šejh Bin Baz – novihorizonti.ba