Da li i kako održavati kontakt s rodjenim bratom koji često psuje Boga, a ne prakticira ništa od vjere?

PITANJE: Es-selamu alejkum! Da li i kako održavati kontakt s rodjenim bratom koji često psuje Boga, a ne prakticira ništa od vjere?

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle še’nuh. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.
Kada je upitanju održavanje rodbinskih veza sa osobom koja radi djela nevjerstva, kao što je psovanje i vrijeđanje Allaha, poslanika, vjere i vjerskih svetinja, ulema spominje nekoliko bitnih stvari:

  1. Obaveza preziranja i udaljavanja od svakog djela kufra (nevjerstva) ili riddeta (otpadništva);
  2. Nije dozvoljeno voljeti takvu osobu ljubavlju koja je radi vjere;
  3. Obaveza savjetovanja i pozivanja Allahu, tebareke ve te’ala, takve osobe;
  4. Dozvoljeno je obilaziti i posjetiti takvu osobu s ciljem savjetovanja i pozivanja da se vrati Allahu i vjeri itd.;
  5. Dozvoljeno je dati poklon takvoj osobi da bi li se povratila i pokajala;
  6. Obaveznost bojkotovanja i prekidanja odnosa ako ustraje na tom djelu, naročito ako će u tome biti koristi bilo da će se pokajati i vratiti Allahu ili da se upozori porodica na taj čin. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Adnan I. Muratović, prof. n-um