Čudni su ljudi koji misle da svoje ljubavne avanture, flertanje i preljub mogu sakriti od bračnog druga

Čudni su ljudi koji misle da svoje ljubavne avanture, flertanje i preljub mogu sakriti od bračnog druga, pa i ostalih ljudi. Nekako mi nalikuju djeci koja skrivaju svoje nestašluke, a “uvijek” se nekako sazna šta su uradili.
✅ Najpreče je da imaju na umu Sveznajućeg Gospodara od kojeg ništa ne mogu sakriti i da se drže puta čestitih i bogobojaznih Allahovih robova. Oni kad pogriješe brzo se za svoje grijehe pokaju i djela svoja poprave.
✒ Enes Julardžija. prof.
📖 Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a On je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima On nije zadovoljan; Allah dobro zna sve ono što oni rade. (Kur’an, 4:108)