Čitaj i dijeli dalje: Svaki musliman koji učini ova djela u jednom danu ući će u Džennet

Nijedan čovjek neće objediniti sva ova djela u jednom danu a da neće ući u Džennet!

Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao svoje ashabe:

”Ko je od vas osvanuo kao postač?”,

Ebu Bekr, radijallahu anhu, rekao je:

”Ja.” Zatim je opet upitao:

”Ko je od vas danas ispratio dženazu?”, a Ebu Bekr, radijallahu anhu, ponovno je rekao:

”Ja.”

”Ko je od vas danas nahranio siromaha?”, upitao je zatim Poslanik, a Ebu Bekr, radijallahu anhu, rekao je: ”Ja.”

Na Poslanikovo pitanje: ”Ko je od vas danas posjetio bolesnika?”, opet je odgovorio Ebu Bekr, radijallahu anhu: ”Ja.”

Na kraju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

”Nijedan čovjek neće objediniti sva ova djela u jednom danu a da neće ući u Džennet!” (Muslim)

svjetlo-dunjaluka