ALLAHU UČINI OVA TRI MLADA LICA DIJELOM SVOJIH DŽENNETSKIH PTICA

ALLAHU UČINI OVA TRI MLADA LICA
DIJELOM SVOJIH DŽENNETSKIH PTICA
Život brzo prođe,
smrtni čas mladićima dođe.
Allahova je odluka bila,
da odsiječe mladićima životna krila.
Allah ima Svoj red,
ne gleda na mladost niti ugled.
Svi ćemo se Njemu vratit’,
Melek smrti će nas otpratit’.
Ostaje nam da učimo dovu,
da Allah u džennet uvede mladost ovu.
Allahu učini ova tri mlada lica,
dijelom Svojih džennetskih ptica.
Molim Allaha da uvede mladiće u džennet, a porodicama podari sabur. Amin. (Esmin Mehić)