Allahu, molimo Te da budeš zadovoljan sa nama

Onaj ko želi da postane autoritet i primjer, u bilo kojoj životnoj oblasti, treba da zna da je Gospodar svih svjetova uspostavio zakone, mjerila i testove do tog cilja. Najveće su ispite imali Božiji Poslanici, zato su najbliži Njemu.

U Kur’anu Uzvišeni kaže: „A kada je Ibrahima Gospodar njegov s nekoliko zapovijedi u iskušenje stavio, pa ih on potpuno izvršio, Allah je rekao: ‘Učinit ću da ti budeš ljudima u vjeri uzor!’“ Ibrahim, alejhiselam, je, između ostalih, dobio i naredbu da kipove sruši, u vatru da uđe, sina da žrtvuje, ženu u pustinji da ostavi – i sve je to zbog Allaha i misije u potpunosti podnio! Šta su tvoja iskušenja naspram ovoga?! Rezultat je da ga je Allah učinio uzorom i autoritetom ljudima do Sudnjeg dana.

Zato se kredibilitet ne može kupiti ili glumiti, samo ga Allah može dati! Gospodar je taj koji dostojanstvo, poštovanje i snagu pojedincu daje, i to onog momenta kada pojedinac upotpuni i ne iznevjeri Riječ Božiju, Njegovu zapovijed i principe plemenite vjere!

Zato je uvijek bilo i uvijek će biti, da će mnogi govoriti jezikom vjere, citirati Riječ Božiju, na Njega Uzvišenog se pozivati, ali njihove riječi neće ni na koga traga ostavljati, neće im se vjerovati i nikome neće autoritet biti, jer se kredibilitet, poštovanje i uvažavanje ne postižu pričom o vjeri, nego dosljednim čuvanjem njenih principa i onda kada mnogi te principe gaze zarad prolaznih interesa!

Allahu, molimo Te da budeš zadovoljan sa nama, jer ako Ti zadovoljan budeš, bit će sigurno i čestiti robovi Tvoji!

Ammar Bašić