„Allahu moj, učini mi ljubav prema Tebi dražom od svega na ovom svijetu…“

„Do nas je doprlo da bi Davud, a.s., u svojim dovama govorio: „Moj Allahu, učini mi ljubav prema Tebi dražom od mog sluha i vida i vode hladne.“ – izreka Malika ibn Dinara „Znak ljubavi prema Allahu je ljubav prema spominjanju Allaha. Pa kada Allah zavoli roba, onda i rob zavoli Njega. A rob ne može zavoliti Allaha prije nego Allah zavoli njega, a to se desi kada rob uloži trud u traženju Njegovog zadovoljstva.“ – izreka Ahmeda ibn ebu Hivarija „Nemoguće je da spoznaš Allaha, a da ga ne zavoliš. Nemoguće je da Ga zavoliš, a da Ga ne spominješ. Nemoguće je da Ga spominješ, a da ne osjetiš slast zikra. I nemoguće je da osjetiš slast zikra, a da te zikr ne okupi samo Njime.“ – izreka Ibrahima ibn Ali el-Muridija „Suština ljubavi jeste da ne vidiš nikoga osim Onoga Koga voliš. Niti da vidiš pomoćnika za sebe mimo Njega, a ni da se osjetiš neovisnim s nekim drugim mimo Njega.“ – izreka Jahje ibn Muaza „Od ljubavi je dovoljna ljubav prema Allahu, od prijatelja je dovoljan Kur’an, a od vaiza smrt. Dovoljno znanje je strahopoštovanje prema Allahu, a dovoljno je čovjeku neznanja ako je obmanut u odnosu prema Allahu.“ – izreka Fudajla ibn Ijada „Znak ljubavi prema Allahu je ustrajnost u spominjanju Allaha (zikru). Jer ko nekoga zavoli, stalno ga spominje.“ – izreka Malika ibn Dinara „Onaj čije srce stalno spominje Allaha, dž.š., je, od svih ljudi, najudaljeniji od dosade, mrzovolje i zamora. Stalno spominjanje Allaha je dovoljan pokazatelj čovjekove iskrenosti.“ – izreka Sirrija ibn el-Mugallisa Za Akos.ba piše: Nedim Botić
Izvor:
Akos.ba