Allaha mi, nije mi Allah podario bolju ženu od Hatidže!

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić za saff.ba

Njoj je bilo četrdeset, a njemu svega dvadeset i pet godina. Međutim, razlika u godinama nije bila prepreka čistoj i neponovljivoj ljubavi koja se rodila među njima. Ona je bila izuzetno bogata, ali je osjećala da je mladi Muhammed ibn Abdullah najvrjednije što posjeduje. On je bio siromašan, ali je osjećao da je Hatidžin imetak najmanje vrijedan od svega onoga što je posjedovala.Kada je Muhammed, s.a.v.s., dobio prvu objavu obuzeo ga je strah i zebnja, a hladan znoj mu je oblio čelo.U tom trenutku, on je imao veliko, poznato i jako pleme, imao je mnoštvo rodbine i rođaka, imao je dosta iskrenih prijatelja, ali je pored svega toga, zaštitu od straha, zebnje i hladnoće potražio u krilu svoje vjerne supruge Hatidže, r.a. I kao da joj je time želio reći: ”Hatidža, ti si moje pleme i moja porodica.”Mnogo godina nakon Hatidžine smrti, Allahov Poslanik, s.a.v.s., ugledao je njezine prijateljice sa kojima se najviše družila, pa se silno obradovao i ugostio ih, a zatim je prisutnim ashabima rekao: ”Ovo su Hatidžine prijateljice.”

Hatidža, r.a., bila je žena koja se ne zaboravlja. Bila je to vjernost koja se ne zaboravlja. Ona je voljela onoga koga je Muhammed, s.a.v.s., volio, a on je volio onoga koga je Hatidža, r.a., voljela.

Kada mu je Aiša, r.a., rekla: ”Allahov Poslaniče, zar i dalje spominješ Hatidžu, a Allah ti ju je zamijenio boljom”, Muhammed, s.a.v.s., bio je u mogućnosti da dadne prednost živoj Aiši, r.a., koju je također neizmjerno volio, nad mrtvom Hatidžom, r.a., ali je to bila vjernost koja se ne zaboravlja. Ne zaboravlja se žena koja mu je bila umjesto plemena, koja mu je bila umjesto oca kojeg nikad nije upoznao, koja mu je bila umjesto majke koju je u ranom djetinjstvu izgubio, koja mu je bila umjesto braće koju nije imao. Bila je to ljubav kakva se ne pamti. Bila je to vjernost koja se ne zaboravlja. Stoga je odabrao da je pred Aišom, r.a., mrtvu opiše i pohvali, rekavši: ”Allaha mi, Aiša, nije mi Allah podario bolju ženu od Hatidže!”