30 djela koja će ti pomoći, inšallah, da ustraješ na Pravom putu:

Visits: 366 Today: 1

30 djela koja će ti pomoći, inšallah, da ustraješ na Pravom putu:
▶ uvjek budi svjestan Allahovog nadzora,
▶ stalno moli Allaha za ustrajnost,
▶ često preispituj svoj nijjet,
▶ čini što više tajnih ibadeta,
▶ nauči ispravnu akidu i radi po njoj,
▶ spoznaj Allaha preko Njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava,
▶ udalji se od oholih, samoumišljenih i samodopadljivih osoba,
▶ druži se sa skromnim i poniznim,
▶ druži se sa bogobojaznim i učenim,
▶ što više klanjaj dobrovoljnih nafila,
▶ uči često Kur’an sa razmišljanjem,
▶ izučavaj siru Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
▶ čitaj kazivanja o prijašnjim vjerovjesnicima, alejhimus-selam,
▶ čitaj biografije islamskih velikana,
▶ izučavaj šerijatsko znanje i drži se iskrenih učenjaka,
▶ udalji se od fitni i puteva koji vode ka tome,
▶ pozivaj druge u Allahovu vjeru i budi marljiv,
▶ puno spominji Allaha,
▶ nauči šta je zabluda da bi je se pripazio,
▶ budi čvrsto ubijeđen u ispravnost puta ispravnih prethodnika,
▶ budi čvrsto ubijeđen da budućnost pripada islamu,
▶ traži savjet od pobožnih ljudi,
▶ razmišljaj o džennetskim uživanjima i džehennemskim patnjama,
▶ razmišljaj o prolaznosti dunjaluka,
▶ razmišljaj o smrti,
▶ udjeljuj redovno sadaku,
▶ traži od roditelja da dove za tebe,
▶ ne odaji se previše uživanjima,
▶ ne rasipaj imetak pespotrebno,
▶ znaj da svaki tren možeš napustiti dunjaluk.
→ “Gospodaru naš, ne učini da naša srca skrenu, a već si nam na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!” (Alu Imran, 8 )

n-um