👉BUDI I TI U SKUPINI NAJBOLJIH LJUDI:

👉

BUDI I TI U SKUPINI NAJBOLJIH LJUDI:

🕋

 Najbolji od vas su oni koji NAUČE KUR’AN i druge poučavaju Kur’anu

🕋

 Najbolji od vas su oni koji su NAJLJEPŠEG AHLAKA, ponašanja

🕋

 Najbolji od vas su oni koji nahrane potrebnog i koji odgovaraju na selam

🕋

 Najbolji od vas su oni čijeg zla se ne plašite

🕋

 Najbolji od vas su oni koji su NAJBOLJI PREMA SVOJOJ FAMILIJI

🕋

 Najbolji od vas su oni koji produže rok siromahu za vraćanje duga

🕋

 Najbolji od vas su oni koji su NAJKORISNIJI LJUDIMA

🕋

 Najbolji od vas su oni koji naprave mjesta u saffu za svoga brata

🕋

 Najbolji od vas su oni koji kada ih vidite, NJIHOVA POJAVA VAS, PODSJETI NA GOSPODARA

🕋

 Najbolji od vas su oni kojima je život dug, a DJELO DOBRO

🕋

 Najbolji u islamu su oni koji su bili najbolji u džahilijetu, uz uslov, da su shvatili vjeru

🕋

 Najbolji od vas su oni koji su NAJBOLJI PREMA PRIJATELJU

🕋

 Najbolji od vas je onaj ko je DOBAR PREMA KOMŠIJI

🕋

 Najbolji od vas su oni koji u vrijeme smutnje, odlože svoje oružje

🕋

 Najbolji među vama su oni koji se odlikuju blagom pobožnošću

🕋

 Najbolji od vas su oni koji NAREĐUJU DOBRO, a OBRAĆAJU OD ZLA

🕋

 Najbolji vođa je onaj ko ga volite i koji vas voli

🕋

 Najbolja sadaka je skrivena sadaka

🕋

 Najbolje djelo, jeste, da ti je JEZIK UVIJEK VLAŽAN OD SPOMINJANJA ALLAHA.

Autor: Prof. Sead ef. Jasavić

ISLAM ZA Početnike